РЗИ стартира дейности по програма "Здрави деца в здрави семейства"

публикувано на 04.11.2011 г. | Категория: Здраве


Регионална здравна инспекция – Стара Загора в партньорство с община Стара Загора, РИО на МОМН, директори на учебни заведения, училищни медицински специалисти, училищни настоятелства и други, стартира дейност по детската компонента на програма СИНДИ “Здрави деца в здрави семейства” в община Стара Загора.

 

Целта на програмата е подобряване на здравето и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни заболявания при децата. Това ще стане основно чрез:

Повишаване нивото на здравни знания; Активизиране ролята на семейството в изграждането на поведение за здраве у децата; Разработване на ръководства и ръководни принципи за утвърждаване на здравословни практики; Мобилизиране на училищната общност и други обществени структури за дейности по изграждане на поведение у децата, укрепващо здравето в училищата и семействата и др.

 

Групите за интервенция включват ученици на възраст 14 – 18 години, учители и родители. Мястото на интервенция е училището, съобщават от РЗИ.

 

За целта ще бъдат изследвани ученици от възрастовата група 14 – 18 год., обработка и анализ на данните, разработка на профилактична програма, утвърждаване на програмата от Общински съвет – Стара Загора и старт на интервенционните дейности.

 

През месец ноември ще се проведе насочено изследване на носителството на фактори на риска за здравето сред ученици от 8-ми до 11-ти клас и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот. За целта са избрани три учебни заведения в гр. Стара Загора - СОУ «Максим Горки», СОУ «Васил Левски» и СОУ «Иван Вазов». Очакваните данни ( за над 700 деца) ще бъдат представителни по възраст и пол за общия брой деца от целевата възрастова група от община Стара Загора.

 

Проучването включва анкета по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник, измервания на ръста, теглото и артериалното налягане.

 

Анализът на данните и разработването на интервенционна програма ще се извърши от РЗИ – Стара Загора под методичното ръководство на експерти от НЦОЗА и ще бъде предложена за приемане от Общински съвет – Стара Загора.

 

Други новини

Отохирурзи спасиха живота на пациент...

59-годишен мъж от Северна България беше опериран по спешност от УНГ-специалисти на Болница „Тракия“ под ръководството на доц. д-р...

Офталмолозите на Болница Тракия...

Офталмолози от очно отделение на Болница „Тракия“ представиха новостите в лечението на различни заболявания на работна среща с...

Четвърти курс по отохирургия в...

От утре, 16 март (четвъртък) до 18 март (събота) в Болница "Тракия" - Стара Загора започва IV-тия курс по отохирургия, организиран...

Хората с увреждания да представят...

Хората с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция "Социално подпомагане" експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в...

Всеки втори над 55 г. има перде на окото

Офталмолози от Стара Загора планират широка кампания за профилактика на очните заболявания, с подкрепата на Общината и РЗИ   Между...

Болница Тракия ще премери...

Болница „Тракия” ще премери дихателните параметри на общински служители в Световния ден без тютюнев дим – 31 май   На 31 май...

Лекари спасиха жена с електрическа...

Електрофизиологичното изследване на сърцето и радиофреквентната аблация се прилагат само в 4 клиники в страната Жена, изпаднала в...

БАБХ продължава с проверките по...

Българска агенция по безопасност на храните затвори Специализиран магазин за търговия на дребно с риба и рибни продукти в област Стара...

Болница Тракия получи награда на...

Болница „Тракия“ – Стара Загора, получи удостоверение от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните...

Старозагорски ортопеди поставиха...

За първи път в България беше имплантирана миниатюрна силиконова става, свързваща пръстите с дланта при пациент с тежък ревматоиден...

Онлайн-операция демонстрира...

Съдови хирурзи от страната и чужбина имаха възможността да наблюдават онлайн миниинвазивна операция на стеснена феморална артерия на...

Безплатни прегледи за гръбначни...

На 31 октомври и 1 ноември (събота и неделя) в отделението по „Физиотерапия и рехабилитация“ на Болница „Тракия“–Парк в...