Приеха Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН

публикувано на 17.09.2011 г. | Категория: Здраве


На редовно заседание на 16 септември Местният обществен комитет по ХИВ и СПИ прие Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции за Община Стара Загора за срок 2012 – 2015 г.

 

Програмата е първа по рода си и е оформена в тясно сътрудничество между участващите в обществения комитет институции.

 

На 12 юли тази година се проведе първото заседание на Местен обществен комитет /МОК/ за превенция на ХИВ и СПИН. На него бе приет Правилник за функциите, организацията и дейността на МОК – Стара Загора. Определен бе съставът и отговорниците на общо 5 Работни групи, представители на институции - членове на МОК – група за дейности в ромска общност /отговорник-Сдружение "Свят без граници"/, сред общността на зависимите /отговорник - Областен съвет по зависимости/, сред проституиращи /отговорник - Сдружение "Самаряни"/, с младежи, посещаващи и непосещаващи училище /отговорник -Община Стара Загора, Сдружение „Самаряни"с Клуб „Зараза"/ и последната - комисия е по съставянето на Общинска стратегия за превенция на ХИВ и СПИ за Община Стара Загора за срок до 2015 г. с отговорник Светла Карастоянова, главен секретар, РЗИ-Стара Загора и общински съветник.

 

До средата на август комисиите изготвиха и предадоха своите доклади за включване в теста на Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции за Община Стара Загора за срок 2012 – 2015 г.

 

Готовата Общинска стратегия за превенция на ХИВ и СПИН за Община Стара Загора за срок до 2015 г. ще бъде обсъдена и приета на сесия на Общински съвет на 20 септември. Дейностите в нея ще бъдат залагани всяка година

 

Други новини

Отохирурзи спасиха живота на пациент...

59-годишен мъж от Северна България беше опериран по спешност от УНГ-специалисти на Болница „Тракия“ под ръководството на доц. д-р...

Офталмолозите на Болница Тракия...

Офталмолози от очно отделение на Болница „Тракия“ представиха новостите в лечението на различни заболявания на работна среща с...

Четвърти курс по отохирургия в...

От утре, 16 март (четвъртък) до 18 март (събота) в Болница "Тракия" - Стара Загора започва IV-тия курс по отохирургия, организиран...

Хората с увреждания да представят...

Хората с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция "Социално подпомагане" експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в...

Всеки втори над 55 г. има перде на окото

Офталмолози от Стара Загора планират широка кампания за профилактика на очните заболявания, с подкрепата на Общината и РЗИ   Между...

Болница Тракия ще премери...

Болница „Тракия” ще премери дихателните параметри на общински служители в Световния ден без тютюнев дим – 31 май   На 31 май...

Лекари спасиха жена с електрическа...

Електрофизиологичното изследване на сърцето и радиофреквентната аблация се прилагат само в 4 клиники в страната Жена, изпаднала в...

БАБХ продължава с проверките по...

Българска агенция по безопасност на храните затвори Специализиран магазин за търговия на дребно с риба и рибни продукти в област Стара...

Болница Тракия получи награда на...

Болница „Тракия“ – Стара Загора, получи удостоверение от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните...

Старозагорски ортопеди поставиха...

За първи път в България беше имплантирана миниатюрна силиконова става, свързваща пръстите с дланта при пациент с тежък ревматоиден...

Онлайн-операция демонстрира...

Съдови хирурзи от страната и чужбина имаха възможността да наблюдават онлайн миниинвазивна операция на стеснена феморална артерия на...

Безплатни прегледи за гръбначни...

На 31 октомври и 1 ноември (събота и неделя) в отделението по „Физиотерапия и рехабилитация“ на Болница „Тракия“–Парк в...