Нов дом за деца, лишени от родителска грижа в Чирпан

публикувано на 23.07.2013 г. | Категория: Общество


Кметът на Община Чирпан подписа договор за изпълнение на строително-ремонтни дейности с Управителя на „Бигла – III” ОДД – Красимир Шалев. Писмената договорка касае проект “Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан”, одобрено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Проектът е разработен в рамките на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

На територията на Община Чирпан няма действащи институции за настаняване на деца, като те са настанени в домове в други общини. Поради тази причина нуждата от изграждането на Център за настаняване от семеен тип е водеща, като социална услуга, заменяща институционалната грижа, коментира на срещата Кметът на общината г-жа Кичка Петкова. Целта е не само да бъдат преместени децата, а да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната, създаваща им благоприятни условия за живот, допълни още тя.

Общата стойност на проекта е: 822 242.55 лв., от които 123 336.38 лв. са съфинансирани от Държавния Бюджет и 698 906.17лв. от Европейския фонд за Регионално развитие. Стойността на строителните дейности е близо 533 000 лева.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 28.12.2013г.

“Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан” цели осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Чирпан. Центърът ще е с капацитет: 12 деца и младежи, отглеждани в институции, като се предвиждат 2 допълнителни места за настаняване на деца по спешност от общността.

Реализацията на проекта ще допринесе за модернизирането на социална инфраструктура на територията на община Чирпан, позволяваща предлагане на съвременни социални услуги, адаптирани към реалните потребности на деца и младежи, лишени от родителска грижа и/или деца и младежи с увреждания. Ще бъдат създадени условия за заменяне на институционалната грижа и предоставяне на нова, качествена социална услуга с капацитет - до 14 деца и младежи от рискови групи, предоставяне на грижа в близка до семейната среда.

Чрез изграждането на ЦНСТ ще бъде преодоляна социалната изолация и ще бъдат създадени предпоставки за социално включване и интегриране в общността. Ще се създадат условия за разкриване и предлагане на социални услуги на територията на региона, които ефективно да отчитат индивидуалните нужди на всеки един потребител, адаптирани към основните потребности на включените деца и младежи и оказващи положително влияние върху тяхното поведение и цялостното им развитие.

Този тип „подслон” е в подкрепа на политиката, определена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, а именно в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал.

 

 

Други новини

Кампания против наркотиците...

    Превантивно-информационният център по зависимости към Община Стара Загора организира кампания „Изборът – живот без...

Градски турове разкриват...

    Община Стара Загора и Туристически информационен център започват безплатни градски турове „Стара Загора - неразказани...

ДИПКУ организира XXI Национален...

ДИПКУ организира XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, който ще се...

Богата програма за Европейска нощ на...

  На 3 юли в Стара Загора ще се проведе Европейската нощ на музеите. И тази година организатори на събитието са Община Стара Загора и...

Предстои обсъждане на Териториалния...

  България трябва да поеме конкретен ангажимент, кога ще спре да използва въглища за производство на електроенергия, за да може трите...

Четвърто национално биенале...

  Четвъртото национално биенале „Мозайката днес“ ще се проведе в Стара Загора от 1 до 5 юли т.г., превръщайки го в традиционно...

Временно се преустановява платеното...

Временно се преустановява платеното паркиране за леки автомобили на паркинга на парк Артилерийски   Във връзка със стартиралите...

От 22 юни се приемат документи за...

      От 22 юни до 1 октомври е срокът за кандидатстване в основната фаза на проект за преход към алтернативни форми за отопление...

Берое с три нови попълнения

Днес зелено-белият БЕРОЕ официално съобщи за три нови попълнения, след като подписаните договори с Олджай Алиев, Симеон Мечев и...

Над 60 на сто от дружествата и...

Над 60 % от дружествата и едноличните търговци вече обявиха доходите си пред НАП Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни,...

Първокласничка от Стара Загора...

    Рисунката на Божидара Боянова от 1. Б клас на старозагорското СУ „Христо Смирненски“ се класира на второ място в петото...

10 нови случая на коронавирусна...

161 са новите случаи на коронавирус у нас, което е 1,2% от направените 13 200 теста през изминалото денонощие, показват данните на Единния...