ВАС реши делото за Регионално депо в полза на Община Стара Загора

публикувано на 03.02.2014 г. | Категория: Общество


Върховният административен съд реши в полза на Община Стара Загора делото за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци, образувано по повод жалба от Обединение "Геодепо СЗ" класирано на трето място след провеждането на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора". На първо място беше класирано "Иринополис" ДЗЗД, гр. София /включващо "Водстрой 98" АД, "Инфраструктурно строителство" ЕООД, "Трейс Груп Холд" АД, "Енергоремонт строй" ЕООД/.

 

ВАС остави без последици касационната жалба на "Геодепо СЗ" против решение на Комисията за защита на конкуренцията, която не уважи жалбата на обединението срещу решение на кмета Живко Тодоров, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за изграждане на депото.

 

От "Геодепо СЗ" твърдят, че КЗК с обжалваното Решение не е обсъдила всички факти и обстоятелства от значение за правилното решаване на повдигнатия пред нея правен спор, поради което е достигнала до необосновани правни изводи в противоречие с приложимия материален закон.

 

Върховният административен съд намира, че жалбата е неоснователна, а Решението на КЗК е законосъобразно. Според магистратите, при постановяването му правилно и задълбочено е изследвана фактическата обстановка, анализирани са събраните доказателства, релевантни към предмета на спора, при което правилно е прието, че не са налице визираните основания за отмяна на обжалваното решение за класиране.

 

В мотивите се посочва още, че възраженията на жалбоподателя по съществото на спора са неоснователни, а сочените основания не са налице. Изводите на КЗК са основани върху подробно обсъждане и преценка на всички доказателства като е съобразена спецификата на обществената поръчка. Върховният административен съд приема, че не са налице отменителни основания, а жалбата срещу решението на КЗК е неоснователна, поради което го оставя в сила. Решението на ВАС е окончателно.

 

Регионалното депо, заедно със инсталация за сепариране и закрито компостиране, ще обслужва 12 общини и трябва да бъде изградено до юли 2015 г. Проектът е на стойност 52 млн. лв., от които европейско съфинансиране - 42 млн. лв., национално съфинансиране 7 млн лв., участието на Община Стара е в размер на близо 3,5 млн. лв.

 

Общината вече има сключени договори за извършване на строителен и авторски надзор. Очаква се решение на Министерския съвет за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Стара Загора на 200 декара земя-частна държавна собственост в землището на с. Ракитница.

 

 

 

Други новини

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...

Наказание пробация за мъж, проявил...

  Наказание „пробация“ с най-тежките пробационни мерки, които се предвиждат по закон, а именно „задължителна регистрация по...

Близо 60 предложения разгледа...

  По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше прието предложението за възмездно...

Обсъдиха настъпването на...

В Областна администрация днес се проведе работно заседание във връзка с настъпването на пожароопасния сезон. В него участваха...

Водни лилии създават романтика в...

  20 водни лилии, известни като богините на водата, ще радват старозагорци от днес. Красивите цветя са засадени в японското езеро на...

Отчитането на водомерите, за...

Уважаеми клиенти,   Във връзка с предотвратяване и предпазване от разпространението на COVID-19 и с цел намаляване физическите...

Отбелязваме 80 години от освещаването...

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще отслужи празнична вечерня. В 18:30 часа е началото на концерт...

51 точки влизат в дневния ред на...

  51 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното майско заседание, което ще се проведе на 28 май от...

Два дни събират опасни битови...

За трета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни...