Туристическият бранш дискутира системи за сертифициране на качеството

публикувано на 13.09.2012 г. | Категория: ОбществоВъвеждането на системи за доброволно сертифициране на качеството на туристическите продукти и на устойчиво развитие на предприятията в сектора ще доведе до повишаване на качеството на туристическите продукти и услуги, на конкурентоспособността на туристическите предприятия и до увеличаване на приходите от туризъм у нас.

 

До този извод достигнаха над 30 представители на водещи предприятия и сдружения в бранша, които участваха в проведената в Община Стара Загора кръгла маса на тема „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Проявата бе инициирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), в рамките на проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България.

 

МИЕТ е конкретен бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и изпълнява проект №BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”.

 

Обвързаните с туризъм дейности осигуряват заетост на 11,8% от работещите у нас (общо заетите в сектора в страната през миналата година са 364 000, по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания.) Пряко заети в сектора са били 3,3% от работещите (101 000 работни места). Общият дял на туризма формира 12,9% от БВП за м.г. или 9 908 300 млн. лв.

 

Статистката показва, че въпреки световната икономическа и финансова криза, през последните години българският туризъм показва добри резултати и ръст, както при броя на туристите, посетили страната, така и при приходите от туризъм. В тази връзка постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за затвърждаване и разширяване на позициите на България на световния туристически пазар като предпочитана туристическа дестинация.

 

Това е и общата цел на проекта, в рамките на който се проведе събитието. Той е насочен към повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт и подобряването на пазарните му позиции, и ефективността на националния и регионалния маркетинг, чрез създаване на предпоставки за повишаване на неговото качество и съблюдаване на принципите на устойчивото развитие.

 

Конкретната цел на проекта е да проучи, популяризира и създаде предпоставки за внедряването на инструменти за насърчаване на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия, по-специално:

 

· Система за доброволно сертифициране на качеството на туристическите услуги, включваща изисквания за качество и национален знак за качество;

 

· Система от критерии за оценка на устойчивото развитие на туристическите предприятия и доброволно сертифициране на устойчивото развитие на туристическите предприятия;

 

· Възможности за сравнение (benchmarking) с подобни предприятия в България и други европейски страни.

 

Акцентите в събитието включваха представяне на темите:

 

Сертифициране на качеството и устойчивото развитие по света – преглед на международния опит и добрите практики – лектор Гергана Томова, представител на обединение „КСКТ“;

Българският бизнес и организациите в туризма за нагласите и готовността си за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото развитие – резултати от проучвания – лектор Иво Желев представител на обединение „КСКТ“ ;

Национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги и на устойчивото развитие на туристическите предприятия –модели, предимства и недостатъци, перспективи – лектор Атанас Атанасов представител на обединение „КСКТ“.

 

 

 

Други новини

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...

Наказание пробация за мъж, проявил...

  Наказание „пробация“ с най-тежките пробационни мерки, които се предвиждат по закон, а именно „задължителна регистрация по...

Близо 60 предложения разгледа...

  По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора с 49 гласа „За“ беше прието предложението за възмездно...

Обсъдиха настъпването на...

В Областна администрация днес се проведе работно заседание във връзка с настъпването на пожароопасния сезон. В него участваха...

Водни лилии създават романтика в...

  20 водни лилии, известни като богините на водата, ще радват старозагорци от днес. Красивите цветя са засадени в японското езеро на...

Отчитането на водомерите, за...

Уважаеми клиенти,   Във връзка с предотвратяване и предпазване от разпространението на COVID-19 и с цел намаляване физическите...

Отбелязваме 80 години от освещаването...

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще отслужи празнична вечерня. В 18:30 часа е началото на концерт...

51 точки влизат в дневния ред на...

  51 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното майско заседание, което ще се проведе на 28 май от...

Два дни събират опасни битови...

За трета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни...