ТЕЦ марица изток 2 се отчете предколедно

публикувано на 20.12.2012 г. | Категория: Икономика


ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД – село Ковачево е приключила успешно всички проекти, по които се е работило през отиващата си 2012-та година, обяви днес на пресконференция в централата на Български енергиен холдинт ЕАД Боян Боев, директор на Дирекция "Финансово-икономическа"в държавната ТЕЦ .

 

За да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда и за да оптимизира работата на съоръженията, ТЕЦ „Марица изток 2” стартира два мащабни проекта:„Рехабилитация на енергийни блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 5 и 6” и „Изграждане на сероочистваща инсталация към блокове 5 и 6”, коментира той и припомни, че реализирането на проекта за рехабилитация на енергийните блокове от 1 до 4 обхвана подмяната на турбините на блокове 1, 3, 4 и на генераторите на блокове от 1 до 4 с нови, произведени от японската фирма „Тошиба”. Това е довело до повишаване мощността на блоковете и е увеличло живота на оборудването с 25 години. След подмяната на турбините и генераторите на блокове 1, 3 и 4, от 150 MW мощностите достигнаха 177 МW. Въведен е в експлоатация нов генератор на блок 2 с номинална мощност 165 MW.

 

Модернизацията на турбината на блока бе ангажимент на японската фирма „Тошиба”, която модернизира и тази на блок 8. Нейният обем бе като този на блок 6. Така мощностите на енергоблок 6 и енергоблок 8 бяха повишени от 210 MW на 232 МW. Голяма част от ремонтните дейности са дело на персонала на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. Преди инсталирането на новите съоръжения, централата работеше с обща мощност от 1450 MW. След извършената рехабилитация, мощността на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД достигна 1600 MW. Новите турбини имат специфичен разход на пара - 2.74 т/MWh, уточни Боев.

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се състои от осем генериращи блока и всички те работят със сероочистващи инсталации (СОИ). Пречиствателните съоръжения на блокове 7 и 8 работят от 2002 г. и са първите, изградени в България. Технологията е успешно приложена при изграждането на сероочистващите инсталации и на блокове от 1 до 6, отбеляза Боян Боев и напомни, че политиката на дружеството по опазване на околната среда е насочена към ограничаване на замърсяването от вредни емисии във въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците.

 

От 25 юни 2005 г. в ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД е в сила Комплексно разрешително за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения, намиращи се на територията на централата. През 2012 година завърши изграждането и на СОИ на блокове 5 и 6. Проектът „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6“ се финансира изцяло със средства на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД.

 

Съоръжението е с височина 135 метра и е изработено от GРР - материал, който се състои от полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени влакна. Той е киселиноустойчив и не подлежи на топене или разтваряне при номинални температури на димния газ. Тази технология бе приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8. Тази технология позволява подобрение в ефективността на абсорберите на сероочистващите инсталации за блоковете. На 30-ти декември 2011 г. успешно бе подаден димен газ към абсорбера на сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6.

 

Сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6 е изградена съобразно проектните изисквания и очиства SO2 от димния газ на котлите повече от 94%. Също така измервателните уреди са калибрирани и сертифицирани от акредитирани лаборатории. Данните за работа на съоръжението се предават в реално време на Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) – град Стара Загора, както и към Система за ранно предупреждение за област Стара Загора.

 

Проектът „Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6” е определен като ключов за българската Национална стратегия за енергийно развитие и ще позволи на страната да намали вредните емисии с цел отговаряне на националните и европейските изисквания за емисиите (т.е. Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите от определени замърсители в атмосферния въздух от големи горивни инсталации) и международните ангажименти за намаляване на замърсяването съгласно Протокола за намаляване на емисиите от серни съединения (Осло 1994), Конвенцията за трансграничното замърсяване на атмосферния въздух и протоколите към нея. Изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 5 и 6 оказва благоприятен ефект върху здравето на населението в района, флората и фауната. Успешното му осъществяване гарантира осигуряването на непрекъснатата работа на базов товар на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД при най-ниска себестойност на електроенергията.

 

В момента абсорберът работи с пълно натоварване и достига ефективност на очистване на димните газове над 94%.

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД работи със сероочистващи инсталации на всички енергоблокове, като остатъчният продукт от тях е гипс. За транспортирането и депонирането на гипса от блокове от 1 до 6 е изградена обезводнителна инсталация. За пречиствателните съоръжения на блокове 7 и 8 такава работи от 2003 година.

 

Проектът е част от пакет от мерки за привеждане на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в съответствие с изискванията на законодателството в частта “Екология и опазване на околната среда”. Осъществяването му дава възможност за обезводняване на гипсова суспензия до ниво на остатъчна влага 10-15 %. По този начин отпадъчният продукт от производството на електроенергия – гипс, ще се обработва като неопасен продукт и ще се транспортира към депо за гипс, изграждащо се за тази цел. Депото за гипс, включително и неговото разширение, да осигури експлоатация на Инсталацията за обезводнен гипс в рамките на 25 години. Полученият обезводнен гипс може да се използва за строителни смеси, в производството на гипсови продукти - за други цели по време на строителния процес. В момента инсталацията е изградена и е в работа. Само преди дни е бил подписан акт 16 от Държавна приемателна комисия.

 

Политиката на дружеството е насочена към ограничаване на замърсяването от вредни емисии във въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците. В сила е Комплексно разрешително за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения, намиращи се на територията на централата.

 

„ТЕЦ Марица Изток 2” успешно осъществява и проекта ‘Реконструкция на циркулационна помпена станция” №1. Към момента са пуснати в експлоатация 3 помпи – 2,3 и 5.

 

Осъществяването му ще доведе до подобряване на надеждността и намаляване на загубите, по-добра ефективност в работата на енергийните блокове и последващо повишаване на произведеното електричество. В резултат на модернизацията, чрез подмяна на съществуващо оборудване и добавяне на нови, отговарящи на настоящите експлоатационни изисквания съоръжения, ще се намалят разходите за поддръжка както на самата помпена станция, така и за енергийните блокове.

 

От 14 до 16 ноември 2012 г. се проведе първи надзорен одит по стандарт EN ISO 14001:2004 околна среда. Одита е проведен от TÜV Rheinland Inter Cert. При направения одит се разшири обхвата на сертификата, а именно: „Производство на електрическа енергия със сероочистващи инсталации на всички инсталирани блокове и предоставяне на услуги – разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

 

В „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД успешно работи Система за управление на качеството (СУК), сертифицирана от „ТЮФ Рейланд България” ЕООД по международен стандарт БДС-EN-ISO 9001:2008 с обхват „Производство на електрическа енергия и предоставяне на услуги - разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”. С ремонтния персонал на централата се изпълняват всички планово-предупредителни ремонти, всички основни ремонти, средните, текущите и аварийните ремонти. Това води до по-надеждната работа на съоръженията на дружеството.

 

Христо Христов

 

Други новини

Започва реконструкцията на моста над...

През летните месеци започва изпълнението на проекта за реконструкция на моста на бул. “Патриарх Евтимий“, който преминава над жп...

Мини Марица изток изпълнява 100...

12 014 791 тона въглища са добити в „Мини Марица-изток” ЕАД за първите шест месеца на 2016 г. Това представлява 93% от предвидения за...

10 полезни навика на богатите хора

10 полезни навика на богатите хора Повечето от успешните хора са станали богати не заради богатите си родители или пък са спечелили от...

Годишна пресконференция на...

Общо 428 млн. лв. са фактурираните задължения на топлоцентралите в комплекса "Марица-изток" към въгледобивното дружество "Мини...

Нов проект за повишаване на енергийна...

На 28 октомври 2015 година се подписаха два договора за повишаване на енергийната ефективност в най-голямото дружество за открит...

За пръв път от 9 години в Мини Марица...

Строителните работи по изграждането на нов компактен багер в „Мини Марица-изток” ЕАД са в разгара си. Дейностите по договора с...

Бата Агро Есен представя...

В седмото издание на изложението за земеделска техника, семена, торове и препарати Бата Агро участват 170 фирми от страната, които...

Земеделският министър Десислава...

Второто есенно издание на селскостопанското изложение БАТА АГРО ще се проведе от 8 до 11 септември на летището в Стара Загора....

Фирма РОСИ откри най-новия си шоурум в...

 

Фирма "РОСИ" откри най-новия си шоурум за многобройните си клиенти от Стара Загора и областта. На площ над 600 кв. м. в търговския център на...

Официално пуснаха в експлоатация нов...

Първият етап от мащабното преустройство на въглеизвоза в участък „Добив" на рудник „Трояново-1" планирано за тази година приключи...

КонтурГлобал Марица Изток3: Ако НЕК се...

КонтурГлобал Марица Изток 3 (КГМИ 3) обяви, че на 14 август 2015 г. е подписала Споразумение за изменение на дългосрочното Споразумение за...

Мини Марица изток договаря 50 млн. лв....

Предприехме инициатива за пряко договаряне на кредит в размер на 50 млн. лв., с които да извършим целево разплащане към фирми-доставчици....