Стара Загора вече рециклира и оползотворява отпадъците от бита

публикувано на 23.04.2015 г. | Категория: ОбществоСтара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно, което ще позволи отпадъчните материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, и подобни отпадъци от други източници, да бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. Това ще става чрез модерна сепарираща инсталация, изградена от ДЗЗД „Консорциум Екологичен център – Стара Загора“, Пловдив, която вече работи. Там ще се третират смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общината. Засега, останалите след сепариране отпадъци, ще бъдат транспортирани до съществуващото Общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Мандра баир“. След завършването на Регионалния център за управление на отпадъците - Стара Загора , те ще бъдат извозвани там.

Във вторник, 28.04.2015 г. от 11.00 ч., кметът Живко Тодоров ще демонстрира пред журналисти работата на сепариращата инсталация, която се намира в кв. Индустриален.

Фирмата е избрана чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки и с нея е сключен договор за предоставяне на услуги по предварително третиране. Консорциумът осигурява предаването на сепарираните отпадъци за последващо оползотворяване (вкл. рециклиране и термично оползотворяване) на съответните предприятия, лицензирани за такава дейност. По договора изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора. За изпълнение на услугата по предварително третиране, чрез сепариране, Община Стара Загора ще заплаща на изпълнителя възнаграждение, определено по цена на тон сепариран отпадък, който не е предназначен за депониране към съответното депо на Община Стара Загора.

Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. За неизпълнение на условията му, са предвидени санкции и неустойки. Договорът е сключен за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия.

Инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна за отчитане на теглото; зона за разтоварване на постъпващите отпадъци; основна зона за осъществяване на дейността по предварително третиране на отпадъците и складова зона.

Съоръженията и техническото оборудване (транспортни ленти, магнитни сепаратори и пр.) са инсталирани в основната зона, където се осъществява дейността по сепариране. От приемната зона, чрез транспортьори, материалите достигат до хоризонтален лентов транспортьор за сепариране, разположен в кабина за сепариране, където се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка. В помещението, което е затворено, с естествено и изкуствено осветление и климатизация, работят по 19-20 работници на смяна. От двете страни на преминаващия транспортьор за сепариране са обособени места за работещите, които ръчно отделят и разделят по видове оползотворимите отпадъци. Общо на обекта работят около 50 души.

Отделените суровини ще бъдат отвеждани до хидравлична преса за балиране или за насипно съхранение. Пресата за балиране оформя бали, които се транспортират до зоната за съхранение.

В резултат на сепарирането се отделят минимум следните рециклируеми отпадъци от общия поток смесени отпадъци: хартия, велпапе, PVC- бутилки, пластмаса, алуминий, желязо и стъкло.

Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат разходите по експлоатация на общинското депо, както и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на сепариращата инсталация е намаляването на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на депа, както и оползотворяването на редица суровини от потока битови отпадъци.

 

 

Други новини

Двама с COVID-19 са в старозагорската...

  Пет са новите случаи на инфектирани с коронавирусна инфекция в Стара Загора. Четирима от тях са изследвани в лабораторията на...

Радан Кънев в Стара Загора за...

Евродепутатът Радан Кънев идва в Стара Загора с коментир „Зелената сделка“. Срещата ще се състои в понеделник, 6 юли от 18.00 ч. в...

Четири специалности в Тракийски...

Специалностите от професионално направление „Педагогика на обучението по…“ – „Педагогика на обучението по...

Публично обсъждане на отчета за...

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна...

На лятно работно време преминават...

С началото на активния туристически сезон, от 1 юли 2020 година, се променя работното време на Туристическия информационен център,...

Млади изследователи от Тракийския...

Студенти по Ветеринарна медицина, екология и зооинжинерство от Тракийския университет се включиха в дейностите на Сдружение ,,Природен...

Народните представители Спас...

Народните представители от ПП ГЕРБ Спас Гърневски и Лиляна Друмева почетоха на 29 юни в Казанлък паметта на горяните, избити жестоко...

Годишната изложба на школите в...

Традиционната годишна изложба на школите по живопис, малка пластика и приложни изкуства открива Центърът за подкрепа за личностно...

Съдия Асен Цветанов е новият...

На 26 юни 2020 год. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Асен Цветанов за административен ръководител –...

В Стара Загора откриват изложба...

  От днес в западната зала на Художествена галерия Стара Загора ще бъде представена ретроспективната изложба „Евгения...

Живко Тодоров: В Стара Загора...

„Стара Загора е добър пример как може да вървим заедно в една посока- Община, Тракийски университет и бизнес“, каза днес министърът...

Програма на събития и онлайн...

Програма на събития и онлайн инициативи 29 юни – 5 юли 2020   29 юни (понеделник) Лято в къща музей „Гео Милев“ „Четем и...