Шест птици от "Зелени Балкани'' с GPS по проект за опазване на застрашените видове

публикувано на 03.05.2012 г. | Категория: ОбществоСпасителният център на „Зелени Балкани – Стара Загора" спечели проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици” по дарителската програма „М-Тел Еко Грант” на М-Тел.

 

Целта на проекта е да допринесе за опазването на биологичното разнообразие на България чрез работа с индивиди от защитени видове птици и придобиване на актуална научна информация за повишаване нивото и качеството на бъдещите дейности по опазване на световнозастрашени и редки за България видове.

 

На 27.04.2012г в София бе подписан договорът за проекта с продължителност 7 месеца, който стартира на 1 юни 2012 г.  Сумата, осигурена от донора, е 17 436 лв.

 

Проектът предвижда маркиране на 6 птици с GPS/GPRS-предаватели и проследяването им в природата след освобождаването. В групата за маркиране по този проект ще се избират птици, лекувани или излюпени в Спасителния център от родители с трайни увреждания от световнозастрашени и редки за България видове – полски блатар, осояд, малък креслив орел, малък орел, орел змияр, царски орел, морски орел, бухал, черен лешояд, белоглав лешояд, египетски лешояд, черен щъркел, къдроглав пеликан и др.

 

Подборът ще зависи от това какви пациенти са попаднали в Спасителния център във времевата рамка на проекта. При успешно протичане на размножителния процес на двойката бухали в Центъра, един млад индивид ще бъде маркиран с предавател преди неговото освобождаване в природата.

 

Развитието на съвременните технологии и понижаването на цените на GPS/GPRS-предавателите, в съчетание със специфичният характер на дейността на Спасителния център за диви животни, дава възможност в рамките на един проект, с минимални средства и усилия, да бъдат обхванати едновременно няколко вида световнозастрашени и редки за България птици. Такова проследяване би било значителна по обем дейност, ако се извършваше чрез отделни проекти за съответният вид, включващи дейности по тяхното улавяне от природата или маркиране в гнезда.

 

„За голяма част от посочените видове в България никога не е извършвано подобно проследяване и това, че толкова световнозастрашени и редки видове птици, ще бъдат обхванати в рамките на един проект, го превръща в уникален”, споделя Добромир Добринов, експерт по опазване на биоразнообразието в Зелени Балкани.

 

Получените данни от проследяването за биологията на видовете, чиито представители ще бъдат проследявани, са основа за последващо опазване на съответните видове птици и взимането на правилни консервационни решения за в бъдеще. Същите данни, основно получените през първите месеци след освобождаването, са основа и за прецизиране и оценяване на ефективността от лечението, рехабилитацията и размножаването на птици в Спасителния център.

 

Анализът на ефективността от прилаганото лечение, рехабилитация и подпомагане размножаването на затворено, ще рефлектира върху бъдещият избор на методи за осъществяване на тези дейности както в Спасителния център, така и в средите с такава насоченост - ветеринарни клиники, други спасителни центрове по ЗБР, зоологически градини.

 

Освен маркирането с предаватели, позволяващи дистанционно да се събира научна информация, както и да се оценява успеваемостта на птиците при адаптацията им обратно в дивата природа, в рамките на проекта е предвидено и полево проследяване на птиците. По този начин, ще бъде събрана допълнителна информация за характера на местообитанията на съответните птици, предпочитани територии, предмиграционни струпвания и др., както и максимално прецизна информация за степента на адаптираност на индивида в природата.

 

В дейностите, където не е необходима експертна преценка, ще бъдат активно включвани и доброволци, които ще имат възможността да се запознаят отблизо с практическите мерки за опазване на видове и с проблемите пред които е изправен един спасителен център за диви животни и природозащитата, като цяло. По този начин се търси задълбочаване анагажираността на обществото в опазване на биоразнообразието.

 

 

 

Други новини

59 точки съдържа предварителния...

59 точки съдържа предварителния дневен ред на майското редовно заседание на Общински съвет Стара Загора. То ще се проведе на 26 май, от 9.00...

БСП-Стара Загора ще избира нов...

  На 21 май, събота, от 9:00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески” ще се проведе заседание на 49-ата конференция на...

По вариант 1 пишат зрелостниците на...

По вариант 1 от два възможни пишат зрелостниците на втория задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет. Изпитът...

Старозагорка завоюва две шампионски...

Старозагорката от Спортен клуб за сляпо-глухи „Августа- Стара Загора“Ангелина Кръстева спечели две шампионски титли в категория...

Безплатни прегледи за катаракта и...

Екипът на Офталмологично отделение в Болница "Тракия" започва кампания за профилактика и лечение на вътреочно перде (катаракта). В...

100 тежки произшествия от началото на...

  Състоя се заседание на Областната комисия по безопасност на движението под председателството на зам. областния управител Любомир...

Български пощи възобновяват...

  Български пощи възобновяват приемането и изплащането на вътрешните парични преводи – обикновени и експресни. Списък на...

Майстор на карикатурата застава...

  Интересен сблъсък на характери и гледни точки предполага съставът на международното жури, което ще оценява качествата на филмите...

Уикенд събития оживяват градските...

  За втора поредна година ще се случат в Стара Загора „Уикенд празници под липите“, които ще внесат настроение, музика и...

Делегация от кипърския град Ларнака...

      Кипърска делегация, включваща кмета на град Ларнака – Андреас Вирас, директора Анди Лопас и директора по академичните...

Община Стара Загора представя добрия...

    Община Стара Загора участва със собствен щанд на Международно изложение “Vitaliss” 2022, насочено към най-модерните технологии...

Световноизвестен учен е е в екипа на...

        Това е проф. Димитър Караманев, светило в областта на биотехнологиите и инженерните науки, от Университет Западно...