Предоставят безвъзмездно екологични отоплителни уреди на повече от 1000 домакинства

публикувано на 14.03.2019 г. | Категория: Общество


Община Стара Загора започва изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Неговата цел ще бъде в период от 6 години да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, чрез закупуване на екологични отоплителни уреди на повече от 1000 домакинства в Стара Загора, подбрани по определени критерии.

На 14.12.2018 г. бе подписано Споразумението за безвъзмездна финансова помощ, с координиращ бенефициент Столична община и асоциирани бенефициенти Бургас, Русе, Монтана и Велико Търново. Общата стойност на проекта е 32, 6 млн. лв., от които 2, 9 млн. лв. са разходите, предвидени за Община Стара Загора. Съфинансирането (собствения принос) за изпълнение на дейностите от проекта от страна на Община Стара Загора е на стойност 1, 16 млн. лв.

Независимо, че Стара Загора постигна добри резултати през 2017 и 2018 г. по отношение на намаляване на емисиите от фини прахови частици ПМ10, за да се запази и поддържа постигнатото, общината подготви проект за продължаване изпълнението на мерки, насочени основно към намаляване на емисиите от битово отопление. Това е един продължителен и изискващ много усилия процес не само от страна на общинската администрация, но и от гражданите. Те, освен потърпевши от недостатъчно доброто качество на въздуха, с действията или бездействията си предизвикват и голяма част от регистрираните наднормени емисии.

Продължителността на проекта е 6 години и включва три фази на изпълнение.

В първата фаза с продължителност 18 месеца, чрез две нови стационарни измервателни станции, разположени в най-проблематичните райони от гледна точка на битовото отопление, ще бъдат проучени и измерени съдържанието на фини прахови частици и метеорологичните параметри. Инсталираните устройства ще бъдат използвани, както по време на изпълнението на проекта, така и след края му. Данните от стационарните станции ще бъдат използвани за мониторинг на въздействието на проекта, за оценка на резултатите от него, както и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване. Системата ще изпраща предупреждения в рамките на 2-3 дни преди регистрирането на очакваните превишения на дневните пределни стойности на ФПЧ10, въз основа на математическо моделиране.

Втората фаза също с продължителност 18 месеца и включва разработване и тестване на схема за преход към алтернативни форми на отопление на 80 домакинства от територията на града. Преходът ще бъде от замърсяващо гориво към чисто гориво или технология. Възможните алтернативни решения за отопление могат да включват както оборудване с универсални технически параметри (например котли, печки и др.), така и специфични решения за конкретни квартали, като например използване на съществуващи системи за газоснабдяване и др.

Последната фаза е с продължителност 3 год. и през нея ще се осъществи същинското прилагане на алтернативни форми на отопление за повече от 1000 домакинства на територията на Стара Загора. Схемата на подмяна на домакинските горивни отоплителни уреди с алтернативни, по-високо екологични, ще се прилага с предимство в кварталите, където намаляването на замърсяването е реалистично и съответства на желанието на населението да замени своите отоплителни уреди.

Закупените по проекта отоплителни уреди ще са собственост на общината и ще бъдат предоставяни на домакинствата за безвъзмездно ползване в продължение на 5 години, след този период ще се прехвърлят на домакинствата. Старите отоплителни уреди ще се предават за скрап, с цел да се гарантира тяхното извеждане от употреба.

За подбора на домакинствата, които ще бъдат включени в схемата за подмяна на отоплителните уреди, след широко обществено обсъждане ще бъдат разработени критерии за допустимост на кандидатите, включващи екологични и социални изисквания.

По проекта няма да се финансира изграждането на връзки към газовите и централните отоплителни мрежи и друга инфраструктура и оборудване, които са собственост на съответните фирми, предоставящи услугата, както и свързаните с тях такси.

 

Етикети:

 

Други новини

Стара Загора посреща предприемаческо...

Стара Загора посреща предприемаческо „роудшоу“ за насърчаването на собствен бизнес Възможностите за безплатни обучения и...

Над 2000 деца ще участват във фестивала...

За деветнадесети пореден път от 22 до 24 март 2019 г. Стара Загора ще бъде домакин на Национален детски музикално-фолклорен конкурс...

Повече от 1000 домакинства в Стара...

Повече от 1000 домакинства в Стара Загора, подбрани по определени критерии, ще получат екологични отоплителни уреди, с цел да бъде...

КУЛТУРЕН АФИШ 18 март – 24 март 2019 г.

КУЛТУРЕН АФИШ 18 март – 24 март 2019 г.   18 март (понеделник)     Представяне на албума „Освобождение Болгарии. Лики Войны и...

Видеокамери залавят нарушители на...

Установени чрез видеозаписи и сакционирани са първите нарушители на обществения ред в реконструирания парк „М. М. Кусев“. Чрез...

Мая Манолова на среща с граждани в...

Утре, 14 март, Националният омбудсман Мая Манолова ще се срещне с граждани жалбоподатели, сезиращи институцията за неправомерни клаузи...

Представят китайската култура в...

Възможностите за съвместни културни прояви обсъдиха на среща днес в Община Стара Загора директорът на Китайския културен център в...

В Стара Загора и Казанлък е...

Важно е да водим разговор за образованието на бъдещето, защото ако това бе направено преди 20 г. нямаше да се сблъскваме с днешните...

Граждански диалог на тема...

На 11 март (понеделник), от 17.00 часа, в конферентната зала на хотел „Мериан Палас“ в Стара Загора, ще се проведе граждански диалог на...

Близо 400 малки плувци от цялата страна...

В шестото издание на плувния турнир „Русалка“, който се проведе в Стара Загора на 9-10 март, участваха рекорден брой - близо 400 малки...

Удължават мандата на ръководството...

  Ръководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа...

ПЪРВОТО БЕБЕ НА БОЛНИЦА ТРАКИЯ днес...

Малката красавица Евгения Генчева получи специален подарък от ръководството на здравното заведение На днешния 7 март, точно преди 10...