Подготвят стратегия за снижаване на риска за населението от природни бедствия и кризи

публикувано на 10.06.2013 г. | Категория: Общество


Кметовете и кметските наместници в Община Стара Загора ще събират информация за рисковите места и обекти на територията на населените места в региона, необходима за разработване на стратегия за понижаване на риска за населението.

По време на проведената месечна работна среща с тях, организирана от секретаря на общината Цена Велкова, те получиха указания за попълването на информационни листи за съществуващите потенциални източници на рискови ситуации. Това са язовири, дерета на реки, мостови конструкции, предприятия, работещи с опасни рискови химически вещества, места за съхранение на агропрепарати, поясни Веселин Кузманов от отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи. Информацията трябва да бъде събрана до септември като се попълнят и данни за минали бедствия в съответните населени места – земетресения, пожари, наводнения и др. Целта е да бъде изготвена рискова характеристика на региона, да се анализира информацията и да се разработи стратегия за понижаване на риска за населението, уточни Кузманов.

Селските кметове трябва да съберат и информация за наличната техника на земеделските кооперации, която може да бъде използвана при критични ситуации. Те ще трябва да проверят помещенията за подслон и битовите условия в тях.

Задължение на кметовете и кметските наместници е да инструктират срещу подписи местните хора, във връзка с подготовката за пожароопасния период, както и да подготвят инструменти и план за евакуации. Поради настъпването на фенофаза „Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на Община Стара Загора, кметът Живко Тодоров определи със заповед предприемането на мерки за противопожарна безопасност.

От Съюза на Военноинвалидите призоваха селските кметове за съдействие при издирването на военноинвалиди. Всеки ден от 9 до 12 часа в сградата на ДНА може да бъде получена информация за членство в съюза. Досега са издирени 160 членове, съобщи Минчо Василев от съюза.

Иван Иванов, началник отдел „Местни данъци и такси“ в общината призова присъстващите да се включат и да започнат колкото може по-бързо кампанията за събиране на местните данъци и такси. За да се избегне двойно отчитане, удостоверенията за наследници трябва да се въведат в компютърната система, поясни той за селата включени в нея.

Със заповед на кмета Живко Тодоров е организиран търг за отдаване на имоти под наем за срок от 5 години, като определените дати са 2 и 3 юли, съобщи Пламен Йорданов-началник отдел ‘‘Екология и земеделие‘‘. Очаква се съдействие от кметовете и кметските наместници да се установи дали дадените имоти, определени за овощни градини се използват по предназначение.

За първи път на тяхно разположение по места са осигурени 29 моторни косачки и 1 прътов трион. Те се използват по график за ползване между отделните села. Фишовете за консумативи на тези машини трябва да бъдат представени до 30-то число всеки месец, припомни Гино Гинов – ръководител звено „Чистота“.

 

Други новини

Кандидат-студентите могат да подават...

    Тракийски университет – Стара Загора е готов да посреща кандидат-студенти за прием в сградата на Ректората, през западния...

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...