ОИЦ Стара Загора продължава работа още една година

публикувано на 12.07.2014 г. | Категория: Общество


Равносметка за близо 3 годишната си работа направи ОИЦ – Стара Загора на проведената днес работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. За периода януари 2012 – юни 2014 година ОИЦ – Стара Загора е провел 207 информационни срещи в единадесетте общини на областта и работни срещи с журналисти. Участници в срещите - 4 287 бяха представители на общини, читалища, училища, бизнес, НПО, граждани. Експертите от центъра са отговорили на 1295 запитвания на потенциални бенефициенти.

ОИЦ – Стара Загора се включи в 7 инициативи на мрежата – изложение „Европа за нас“; конкурс за детска рисунка на тема „ Как искам Европейският съюз да промени моя град“; „Първите седем години на България в ЕС“; инициатива „Научени уроци“; конкурс за лого на ОП; допитване „Какво знаем за Споразумението за партньорство“ и инициатива „Да създаваме заедно Европейски проекти“.

Експерти на центъра представиха процедурата „Младежка заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Конкретен бенефициент по схемата е Агенция по заетостта, а общият й бюджет е 35 млн. лева. Разходите, които ще се покриват от процедурата ще са за възнаграждания на стажуващите безработни или възнаграждения за обучение при работодател, възнаграждението на наставниците, транспортните разходи до работното място на безработните лица. Очакваните резултати са 8 000 безработни младежи да се включат в проектните дейности на схемата.

Друга възможност за подкрепа на младежката заетост е по проект „Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" на Министерството на икономиката и енергетиката. Общият бюджет по проекта е 400 000 лева, а безвъзмездната помощ за всеки отделен проект е до 20 000 лева и 10 % собствено участие от кандидата. От средствата могат да се възползват физически лица, български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България или чужбина или са дипломирани с образователна степен Бакалавър или Магистър през 2013-2014 г. Крайният срок за подаване на бизнес планове е 15.07.2014 г. Допълнителна информация на http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Други новини

Поетапно възстановяват дейността на...

  Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, считано от 26 май (вторник) се възстановява дейността на четири общински...

Определят местата за продажба на...

    Във връзка с промяна и отпадане на част от установените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, се...

Определиха победителите в конкурса...

    По повод 22 април Световен ден на Земята, Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора,...

Остават дистанционната работа и...

  Създаване на организация за дистанционна форма на работа за служителите в „Мини Марица Изток“ ЕАД, където е приложимо и...

Три нови булдозера за рудниците на...

  На територията на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха доставени и оборудвани 3 булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв....

1251 абитуриенти изпраща Стара Загора...

Общо 1251 абитуриенти ще изпратят старозагорски училища през 2020 година. Традиционно най-много са зрелостниците от ГПЧЕ „Ромен...

Онлайн предизвикателство

  По повод 1 юни - Международен ден на детето и 90-годишнината от първото организирано честване на детския празник в Стара Загора,...

Ретроспективна изложба Петър Русков...

    В западната зала на Художествена галерия Стара Загора е представена юбилейна ретроспективна изложба „Петър Русков...

В Стара Загора отварят училищата за...

    Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се разрешава присъствието на ученици, студенти и докторанти на...

Усилена подготовка за стартиране на...

  „С много енергия започват работа ръководителите на театрите, музеите, библиотеките и галериите в Стара Загора. Новата...

Назначиха д-р Камелия Харачерова за...

Назначиха д-р Камелия Харачерова за управител на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания –...

Преподаватели от Академията по...

  В помощ на всички старозагорски седмокласници и по инициатива на преподавателите в Академията по математика и математикът Любомир...