Община Стара Загора напуска РАО ''Тракия''

публикувано на 16.02.2012 г. | Категория: Общество


С 45 гласа „За”, 1 „Против” и 1 „Въздържал се” бе приета на първо четене Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Мотивите за актуализация на цените на таксите и услугите са свързани с по-големите разходи и липсата на актуализация през миналите години, при положение, че разходите за гориво, ток и др. са увеличавани многократно, каза по време на редовната общинска сесия кметът Живко Тодоров.

 

Поскъпването е поносимо и се налага, за да не бъде висок дефицитът в общината. С тази наредба на територията на общината се събират местните такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, площади, улични платна; за ползване на детски ясли и градини, детски кухни, специализирани институции за социални услуги и др.

 

Някои възражения срещу Наредбата изказаха съветниците от БСП. Те обещаха, че ако не настъпят промени в нея, на второ четене ще гласуват против нея.

 

Приети бяха предложенията за поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” към МОСВ, както и за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

 

Съветниците на Стара Загора се съгласиха с „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа”, финансиран по Проект за социално включване към МТСП.

 

Предвижда се бившата ЦДГ № 5, в която сега е I-во кметство, да бъде изцяло ремонтирана и обновена. В двора на детското заведение ще бъде изградена нова сградас функции на Общностен център за ранно детско развитие, с цел превенция.

 

С 33 гласа „За” общински съвет гласува да бъде прекратено членството на община Стара Загора в Регионалната асоциация на общините „Тракия”. Основният мотив по думите на вносителя кмета Живко Тодоров: „не виждаме директни ползи от участието си в организацията и в същото време членуваме в Националното сдружение на общините в Република България“.

 

 

Други новини

Ефективно наказание и глоба за млад...

  Едно общо наказание от четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, както и...

Държавните изпити в Стопанския...

    Държавните изпити в Стопански факултет се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на Заповедите на Министъра на...

Община Стара Загора започна пръскане...

Община Стара Загора започна обработка срещу комари в тревните площи, паркове и градини, както и на водните обекти в областния град....

Представиха обследване на дърво по...

  Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За...

Ремонт променя маршрута на няколко...

  Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на ул. „Ген. Иван Пашинов в...

На 3 юни обявяват първото класиране на...

  Днес, 3 юни, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в първи...

Близо 100 кг опасни битови отпадъци...

    За трета поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената...

Стара Загора почете паметта на Христо...

Днес се навършват 144 години от гибелта на големия български революционер Христо Ботев. Заради епидемиологичната обстановка в страната...

Настоятелският съвет на ТрУ проведе...

    Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им...

Променя се временно маршрутът на...

Във връзка с извършване на строително- монтажни работи по реконструкция на ул. „Загорка“ в старозагорския квартал...

Условно наказание и глоба за мъж,...

      Наказание от една година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от три години, както...

Репатрират на наказателен паркинг...

  Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 година, служителите на звено „Инспекторат” в...