Община Казанлък обявява конкурс за директор Програми, проекти и хуманитарни дейности

публикувано на 16.01.2015 г. | Категория: Общество


На основание чл. 1 0а от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 38/09.01.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция “Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности” в Общинска администрация.

 

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър; професионална област – архитектура и/или специалности с инженерен профил(строителство); професионален опит – 4 години трудов и/или служебен стаж в професионалната област на завършеното образование или публичния сектор, като опитът в разработване и изпълнение на инфраструктурни проекти е предимство; ранг IIІ младши /за работилите по служебно правоотношение, на основание Закона за държавния служител /.

 

Допълнителните изисквания са владеене на английски език или друг западноевропейски език; отлични компютърни умения – Word, Excel, работа в Интернет среда и други специализирани програми свързани със сферата на дейност.

 

Краткото описание на длъжността по длъжностна характеристика включва разработка и управление на проекти с външно финансиране; методическа помощ; разработване на стратегически документи, прогнози и планове. Основните области на дейност са здравеопазване, образование, социални дейности, младежки дейности и спорт.

 

Конкурсната процедура ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за разработване, управление и контрол на проекти с външно финансиране при Община Казанлък” и интервю.

 

Документите, необходими за кандидатстване за длъжността са:

 

а/ писмено заявление, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 

б/ декларация от лицето, че е пълнолетен, за неговото гражданство, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност – по образец;

 

в/ копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 

г/ копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 

д/ трудова автобиография;

 

е/ свидетелство за съдимост;

 

ж/ копие от документ за самоличност;

 

Представените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста “Вярно с оригинала” и подпис. При представяне на копия от документи да се представят и оригиналите за сверка.

 

Разработените от кандидатите концепции се представят при подаване на документите в отделен непрозрачен запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността за която кандидатстват. На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие. Комисията ще отваря само пликовете на допуснатите до конкурса кандидати.

 

Подаването на документите става на гише № 2 - “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък - гр. Казанлък, бул. “Розова долина “ № 6, в срок до 17.00 ч. на 29.01.2015 г. Списъците и съобщенията ще бъдат обявени на таблото в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, бул. “Розова долина” № 6, както и на Интернет страницата на Община Казанлък.

 

 

 

 

 

 

Други новини

Тракийски университет и община...

  Тракийският университет и община Чирпан започват съвместна работа по дейности насочени към образованието и бъдещето кариерно...

Изящна мозайка от IV век показаха в...

Изящнaтa геометрична пoдoвa мoзaйĸa от началото на IV век, открита в Архитектурния резерват Августа Траяна-Верея-Стара Загора беше...

Гражданското участие при формирането...

Днес се състоя работно заседание по съвместния проект на Областна администрация и ТПП-Стара Загора за повишаване на гражданското...

Стара Загора е домакин на регионален...

Стара Загора е домакин на регионален семинар за прилагането на Националната програма за подобряване качеството на въздуха 2018-2024 в...

Променя се временно маршрутът на...

С цел осигуряване на аварийно обезопасяване на пътен участък на ул. „Младост“ в старозагорския квартал „Железник“, за...

Възстановен е парапетът на моста на...

    С нов облик е мостът при островчето на езеро „Загорка“ в Стара Загора. Компрометираните дървени парапети, които бяха...

Допълнителни автобуси за Задушница в...

За нормалното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието „Задушница” на 22 февруари (събота) фирма „Тролейбусни и...

Почетоха паметта на Левски в...

По повод 147 години от гибелта на Апостола на свободата децата от четвърта подготвителна група на детска градина №23 „Кипарис” в...

Без вода в някои населени места в...

Поради аварии се спира водоподаването в няколко старозагорски села и в части на града, информират от ВиК Стара Загора.   До 14 часа без...

Народни представители и земеделски...

По инициатива на народните представители от ГЕРБ Борис Кърчев и Радостин Танев в Стара Загора днес бе проведена работна среща с...

Парк-Хотел Стара Загора с награда...

Петзвездният комплекс Парк-Хотел „Стара Загора“ спечели наградата в категория „Най-добър градски 5-звезден хотел“ на...

Представят реставрирана мозайка в...

На 20.02.(четвъртък) 2020г. , от 17:30 ч., екипът на Регионален исторически музей - Стара Загора Ви кани на представянето на консервираната и...