Община Казанлък обявява конкурс за директор Програми, проекти и хуманитарни дейности

публикувано на 16.01.2015 г. | Категория: Общество


На основание чл. 1 0а от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 38/09.01.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция “Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности” в Общинска администрация.

 

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър; професионална област – архитектура и/или специалности с инженерен профил(строителство); професионален опит – 4 години трудов и/или служебен стаж в професионалната област на завършеното образование или публичния сектор, като опитът в разработване и изпълнение на инфраструктурни проекти е предимство; ранг IIІ младши /за работилите по служебно правоотношение, на основание Закона за държавния служител /.

 

Допълнителните изисквания са владеене на английски език или друг западноевропейски език; отлични компютърни умения – Word, Excel, работа в Интернет среда и други специализирани програми свързани със сферата на дейност.

 

Краткото описание на длъжността по длъжностна характеристика включва разработка и управление на проекти с външно финансиране; методическа помощ; разработване на стратегически документи, прогнози и планове. Основните области на дейност са здравеопазване, образование, социални дейности, младежки дейности и спорт.

 

Конкурсната процедура ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за разработване, управление и контрол на проекти с външно финансиране при Община Казанлък” и интервю.

 

Документите, необходими за кандидатстване за длъжността са:

 

а/ писмено заявление, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 

б/ декларация от лицето, че е пълнолетен, за неговото гражданство, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност – по образец;

 

в/ копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 

г/ копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 

д/ трудова автобиография;

 

е/ свидетелство за съдимост;

 

ж/ копие от документ за самоличност;

 

Представените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста “Вярно с оригинала” и подпис. При представяне на копия от документи да се представят и оригиналите за сверка.

 

Разработените от кандидатите концепции се представят при подаване на документите в отделен непрозрачен запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността за която кандидатстват. На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие. Комисията ще отваря само пликовете на допуснатите до конкурса кандидати.

 

Подаването на документите става на гише № 2 - “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък - гр. Казанлък, бул. “Розова долина “ № 6, в срок до 17.00 ч. на 29.01.2015 г. Списъците и съобщенията ще бъдат обявени на таблото в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, бул. “Розова долина” № 6, както и на Интернет страницата на Община Казанлък.

 

 

 

 

 

 

Други новини

ГЕРБ Стара Загора регистрира...

  Залагаме на най-добрите кандидати за кметове и общински съветници в Стара Загора. Ще реализираме нашето виждане, че кметът на...

Старозагорци отбелязаха 111 години...

  С тържествен ритуал в Стара Загора отбелязаха 111 години от обявяване на независимостта на България. Пред „Паметника на...

Близо 50 хил. лева събраха...

  Инициативата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров за отбелязване на 38-мия му рожден ден с благотворителна кауза събра стотици...

През октомври стартира цялостното...

  Това е един изключително важен обект за Стара Загора. Всички ние виждаме, че нашият Зоопарк се нуждае от съществен ремонт. С...

КУЛТУРЕН АФИШ 23 септември – 29...

  КУЛТУРЕН АФИШ 23 септември – 29 септември 2019 г.    24 септември (вторник)   „Град, възкръснал от руините“ –...

Нощ на изкуствата Стара Загора

Богата културна програма предлагат в Нощта на изкуствата в Стара Загора   Над 20 културни институти, граждански сдружения и...

Без светофарна сигнализация днес на...

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че поради строително-ремонтни дейности, светофарната уредба на бул....

И МЕТРО Стара Загора отбеляза днес 20...

И МЕТРО Стара Загора отбеляза днес 20 години от началото на своята инвестиция в България. Точно преди 20 години, на 18 март 1999 г. МЕТРО...

Представят програма за финансиране...

Информационна среща по програма за финансиране на артистични и творчески събития организира Министерството на културата в Стара...

В Стара Загора честват 111 години от...

Нa 22 ceптeмври 1908 г. във Вeликo Търнoвo княз Фeрдинaнд c мaнифecт oбявявa нeзaвиcимocттa нa Бългaрия. C тoзи aкт ce oтхвърлят пocлeднитe вacaлни връзки c...

Общественият транспорт ще се движи по...

Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи на бул. „Крайречен“, до 20...

Кметът поздрави пенсионерите от клуб...

„Грижата за възрастните хора не бива да спира, защото както вие навремето сте обръщали внимание на вашите по-големи близки, то така...