Намаляват престъпленията извършени от малолетни и непълнолетни в Стара Загора

публикувано на 07.02.2020 г. | Категория: ОбществоОбщо 123 възпитателни дела са разгледани в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора през изминалата 2019 г., стана ясно на поредното заседание на Комисията. Делата са по постъпили 137 сигнала и са решени на 27 заседания, по повод противоправни деяния на 105 лица ( през 2018 г. те са били 114). Спрямо общия брой ученици на територията на Общината, те са под 1 % .

Наблюдава се спад на възрастта на извършителите, основно момчета. На 76 от извършителите първото възпитателно дело е подействало възпиращо и те повече не са извършвали противообществени прояви и престъпления (72%). За останалите 29 лица (28%) са получени повече от един сигнал и е образувано второ дело и трето възпитателно дело. От извършилите втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор само 5 лица имат последващи противоправни деяния. Причините са различни – неосъзната родителска отговорност и занижен контрол; липса на ресурс на детето, както и на семейството; влиянието на криминогенни фактори и липса на ценностни модели; проблеми в общуването; нарушаване правилника за вътрешния ред в социалните институции; чувство за безнаказаност.

Значително е увеличен броят на извършените кражби, най-вече на стоки от магазини и търговски обекти и на пари и вещи. Спад се наблюдава при проявите, свързани с притежание на наркотици, повреда на имущество, бягства от дома, злоупотреба с тел. 112 и др. Тревожен е фактът, че има извършени 2 грабежа от едно и също лице. Трайно се запазва броят на проявите на агресия и насилие.

В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили общо 1345 срещи с деца и 384 с техните родители, 485 работни срещи за обсъждане на казуси (на проблемни деца) с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители и учители, ментори.

Продължава инициативата на екипа да предлага на училищата програма, включваща 97 теми, предназначена за 3 целеви групи - ученици, родители и учители. През 2019 г. са проведени 94 беседи на различна тематика в часа на класа с обхванати 2256 малолетни и непълнолетни. Подчертан интерес има към темата за насилието между деца и агресията.

От направените анализи се отчита, че причините за проблеми с адаптацията и отпадането на децата от образователната система се дължат най-често на проблеми в семейството - битови или миграция на лицата, които се грижат за детето, пътуване в чужбина, занижен родителски контрол. Наблюдава се тенденция семейството да не изпълнява своите функции. Някои деца са спрени от родителите си (предимно от ромски произход) с различни мотиви - ранен брак, грижи за по-малките членове на семейството и други. Родителите често нямат представа за поведението на детето си в училище. Не са единични случаи на деца, изоставени на грижи на близки и не толкова близки роднини, деца жертви на престъпления и домашна агресия, деца на родители, предприели разтрогване на семействата си.

Основните цели и приоритети, които си поставят членовете на Комисията през 2020 г. са: широка и ранна превенция на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, взаимодействие и съвместни инициативи с училища, училищни комисии по превенция, Обществени съвети, превантивна работа с родители, настойници и попечители. Ще се разширява и партньорството с неправителствени организации, и институции, както и участието в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

Етикети:

 

Други новини

Големият пианист Людмил Ангелов с...

На 28 февруари от 19.00 часа на сцената на Държавна опера-Стара Загора ще се състои първия симфоничен концерт от цикъла „Българските...

Индивидуален модел на колянна става...

  Болница „Тракия“ е втората в страната, в която беше извършено поставяне на изцяло индивидуализиран модел на колянна става с...

Започва прием на документи за...

  От 2 март до 14 април е срокът, в който двойките с репродуктивни проблеми от Стара Загора имат възможност да кандидатстват за...

Ръководството на Тракийския...

  Ректорът на Тракийски университет доц. Добри Ярков и проф. Огнян Наков, който е съветник на министъра на образованието и науката и...

Тракийски университет и община...

  Тракийският университет и община Чирпан започват съвместна работа по дейности насочени към образованието и бъдещето кариерно...

Изящна мозайка от IV век показаха в...

Изящнaтa геометрична пoдoвa мoзaйĸa от началото на IV век, открита в Архитектурния резерват Августа Траяна-Верея-Стара Загора беше...

Гражданското участие при формирането...

Днес се състоя работно заседание по съвместния проект на Областна администрация и ТПП-Стара Загора за повишаване на гражданското...

Стара Загора е домакин на регионален...

Стара Загора е домакин на регионален семинар за прилагането на Националната програма за подобряване качеството на въздуха 2018-2024 в...

Променя се временно маршрутът на...

С цел осигуряване на аварийно обезопасяване на пътен участък на ул. „Младост“ в старозагорския квартал „Железник“, за...

Възстановен е парапетът на моста на...

    С нов облик е мостът при островчето на езеро „Загорка“ в Стара Загора. Компрометираните дървени парапети, които бяха...

Допълнителни автобуси за Задушница в...

За нормалното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието „Задушница” на 22 февруари (събота) фирма „Тролейбусни и...

Почетоха паметта на Левски в...

По повод 147 години от гибелта на Апостола на свободата децата от четвърта подготвителна група на детска градина №23 „Кипарис” в...