Най-мащабният проект на Община Казанлък е факт: модерна пречиствателна станция

публикувано на 03.09.2015 г. | Категория: Общество


Заключителна пресконференция във връзка с успешното приключване на “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ представи основните реализирани дейности, свързани с реконструкцията и модернизацията на Градската пречиствателна станция за отпадни води – Казанлък, а така също и бяха разяснени екологичните, социални и икономически ползи от този най-мащабен инфраструктурен проект на община Казанлък.

 

Заместник кметът Лилия Цонкова определи проекта като най- мащабния и значим, който е изпълнявала Община Казанлък от екологична, инженерна и управленска гледна точка. С изпълнението на реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ се реши трайно проблемът с пречистването и заустването на отпадните води на гр. Казанлък и с. Овощник. Към настоящия момент пречиствателната станция има капацитет да поеме отпадните води на всички населени места на територията на общината. На второ място чрез проекта е привлечена и реализирана инвестиция за близо 22 млн. лв., които са инвестирани изцяло за запазване на естествената околна среда, подобряване условията за живот на всички жители на община Казанлък и е предпоставка за привличане на нови инвестиции и стартиране на нови търговски и производствени предприятия. „Този проект повиши самочувствието ни, както и увереността ни, че можем успешно да работим и усвояваме средства от Европейския съюз. Натрупахме значителен опит и капацитет, за успешното изпълнение на проекти и в новия програмен период“, не скри удовлетвореността си зам.кметът Цонкова и допълни, че от инженерна гледна точка, огромно предизвикателство пред екипа е било условието да се извърши реконструкцията, без пречиствателната станция да спира дейността си и за миг.

 

С изпълнението на настоящия проект ще се подобри не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители, или 80 000 еквивалент жители, т.е. 100% от населението на агломерацията, подобрени са експлоатационните съоръжения, подменено е основното електро- механично оборудване, което ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия, в технологичната система на ГПСОВ са включени съоръжения за отстраняване на биогенни елементи- азот и фосфор, постигната е основната специфична цел на проекта- реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- Казанлък.

 

„Интегрираната софтуерна система за управление и контрол, която инсталирахме на пречиствателната станция, няма аналог в България! Тя е най-новата разработка на Сименс в сферата на управление на технологични и производствени процеси и за първи път намира приложение в страната на нашата пречиствателна станция.“, това заяви пред журналистите ръководителят на проекта инж.Кънчо Христов и допълни, че е изграден и изцяло нова линия за третиране на утайки, като с това се решава един огромен проблем, стоял до сега пред жителите на казанлъшкото село Овощник.

 

Община Казанлък е бенефициент по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 695 646,07 лв., от които: 1 135 181,30 лв. собствен принос на Община Казанлък, 187 600,00 лв. по проект за техническа помощ финансиран от ОПОС и 3 712 681,20 лв. възстановимо от НАП ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 660 183,57 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд на ЕС 14 128 146,86 лв. и национално съфинансиране от държавния бюджет 3 532 036,71 лв., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С026/08.08.2012 г.

 

Интегрираният воден проект на община Казанлък е ключов за подобряване на ВиК услугите в района, тъй като проектираната през 80-те години на миналия век пречиствателна станция не отговаряше на съвременните екологични норми за качеството на пречистените води. С реализацията на проекта бяха постигнати множество цели, най-значимите сред които са:

 

· подобряване на експлоатационните условия на съоръженията с оглед реалните параметри на замърсеност и количеството на отпадни води на входа на пречиствателната станция;

 

· намаление с 35% на потреблението на електрическа енергия;

 

· пуснати бяха в експлоатация съоръжения за отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор;

 

· беше постигната пълна автоматизация на технологичния процес чрез въвеждането на интегрирана софтуерна сиситема за управление на и контрол на всички машини и съоръжения;

 

· намаляване с 15% нивото на шума в района на ГПСОВ.

 

· основните машини и съоръжения са с експлоатационен хоризонт 2040г., което е гаранция за ефективността на инвестицията.

 

· чрез третиране на утайките получени в процеса на пречистване на отпадните води, започна производството на биогаз;

 

· изграден бе нов цех за утилизация на биогаза, в който чрез Ко генератори се произвежда електрическа и топлинна енергия. Произвежданата ел. енергия задоволява на 75% нуждите от ел.енергия на ГПСОВ Казанлък, а топлинната енергия се използва за поддържане на процеса на производство на биогаз;

 

· кардинално решение на проблема с неприятните миризми в землището на с.Овощник чрез премахване на минералните компоненти и излишната вода от утайките.

 

 

 

Подобреното качество на инженерната среда ще доведе до повишаване качеството на живот и благосъстояние на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района.

 

Днес в 17:00 часа премиерът на РБългария Бойко Борисов, заедно с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, ще пререже лентата на новата Пречиствателна станция.

 

 

 

 

Други новини

Нови обитатели има японското езерце в...

Попълнение от нови екземпляри златни рибки са пуснати във водите на японското езерце в старозагорския парк "Артилерийски". Рибите са...

Окръжен съд – Стара Загора остави без...

Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на 59-годишния К. Ч. за замяна на наказанието му „Доживотен затвор“ с...

Поморийско езеро – във фокуса на...

    През отминалата седмица Поморие бе център на обучението на студентите от Тракийския университет, доброволци в Спасителния...

Засилените противоепидемични мерки...

При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на Дружеството и...

Живко Тодоров, кмет на Община Стара...

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров определи като задача от изключителна важност за региона трансформацията от въглищна...

Извънредната епидемиологична...

Извънредната епидемиологична обстановка се удължава с две седмици и така става до края на юли.   Това се прави с цел да се запази...

1251 явявания на редовните...

  1251 явявания на редовните кандидатстудентски изпити в Тракийски университет, отчитат от учебния отдел на висшето учебно...

Хиляди нови цветя ще красят Стара...

    Хиляди нови цветя ще красят паркове и градини в Стара Загора. Вече започна засаждането на цветните растения в зоните за отдих и...

Държавна опера-Стара Загора...

От 1 юли до 3 септември 2020 г. Държавна опера-Стара Загора организира лятна програма на Античен форум „Августа Траяна“, която нарече...

Доброволци обновиха детска площадка...

  През уикенда, чрез инициативата на Община Стара Загора „Заедно за повече детски усмивки“, беше обновена първата детска...

Музикантите на Стара Загора заявяват:...

  Днес на три локации на открито в Стара Загора ще се проведат концерти под надслов "Музикантите на Стара Загора: Тук сме!"....

Едно предложение за званието Почетен...

  До края на установения срок – 1 юли, бeше получена една номинация за удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара...