ММИ с независимо измерване на съдържанието на сяра в добивните въглища

публикувано на 04.02.2013 г. | Категория: Икономика


Едно от основните изисквания на контрагентите на „Мини Марица-изток” ЕАД е постигане на заложените в Договорите и Споразуменията за доставка на лигнитни въглища качествени показатели - пепел, влага, калоричност и сяра. Анализите на въглищните проби се извършват в трите акредитирани въглехимични лаборатории на дружеството. В обхвата на акредитацията е включено и определянето на сяра в твърди горива.

Съдържанието на сяра се определя в т.нар. партидни проби - представителна проба от сменното количество въглища, подавано към съответния консуматор, в проби от сондажното опробване и в проби от пластово-диференциалното опробване на въглищата.

Анализите в „Мини Марица-изток” ЕАД се извършват със специализирани средства за измерване - спектрометър “Mini Mate” и детектори “Leco” и “Eltra”. За коректното и точно определяне на изследваните показатели и във връзка с изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17025 – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”, е необходимо измервателните средства за определяне на сяра да бъдат проверявани и калибрирани през определен период от време.

След направените анализи за дейността на лабораториите и с цел оптимизиране на тези дейности, се премина към процедура за сертифициране на сравнителен материал. Инициативата отне близо година на геолозите и лаборантите на „Мини Марица-изток” ЕАД за да се стигне до нейния успешен завършек и пробите сравнителен материал да получат сертификат от Българския институт по метрология. По този начин се осигурява по-голяма самостоятелност и независимост на изпитвателните въглехимични лаборатории в дружеството, и се гарантира коректността и точността на определяне на показателя сяра обща във въглищата добивани в „Мини Марица-изток” ЕАД.

Разработени са четири ССМ (сертифициран сравнителен материал) - с масова част на сяра обща 1,4 %; 3,7 %; 4,9 % и 8,4 %, които покриват диапазона на съдържание на сяра във въглищата на Източномаришкото находище. Материалите са изготвени по гравиметричен метод, като са проведени изследвания за хомогенност и дългосрочна стабилност.

Сертифицираните сравнителни материали са предназначени за самостоятелна проверка и калибриране на апарати за определяна на сяра обща в лигнитни въглища, за валидиране на аналитични методи/методики за сяра обща и за осъществяване на контрол върху качеството на лигнитните въглища.

 

Процедурата по сертифициране на пробите премина през различни етапи и извършване на редица дейности:

Ø Разработване на методики за вътрешно калибриране;

Ø Изготвяне на математически модел и програма за изчисление на неопределеността на измерване за всяка от методиките за вътрешно калибриране;

Ø Верифициране на софтуера на математическия модел с програма за изчисление на неопределеността;

Ø Изготвяне на процедура за вътрешно калибриране на средствата за измерване;

Ø Изготвяне на процедура за валидиране на методиките за вътрешно калибриране на средства за измерване и определяне на критерий за пригодност на метода.

Самите въглищни проби бяха изготвени в лабораториите на „Мини Марица-изток” ЕАД, като бе осигурена проследимост за съдържание на сяра обща в лигнитни въглища.

 

 

Сертифицираните сравнителни материали са ключов елемент за:

Ø Осигуряване на проследимост на измерванията по Международната система SI;

Ø Съхраняване и разпространяване на стойността / стойностите на характеристиките;

Ø Осигуряване на точност и достоверност на измерванията;

Ø Оценяване на неопределеността на измерване;

Ø Калибриране на средства за измерване;

Ø Валидиране на методи за измерване при калибриране и при изпитване;

Ø Проверка и изпитване на средства за измерване;

Ø Осигуряване на сравнимост на резултатите при провеждане на между лабораторни сравнителни измервания и тестовете за пригодност;

Ø Обучение на персонала;

Ø Осигуряване контрол на качеството на резултатите от измерване в лабораториите.

 

В последните години определянето на съдържанието на сяра във въглищните проби става задължителен елемент от производствения процес на въгледобивните дружества и на топлоелектрическите централите, които са основен консуматор на въглищата. Проблемът със съдържанието на сяра става все по-актуален и във връзка с екологичните изисквания, регламентирани чрез редица стандарти, валидни за Европейската общност и на България като страна членка на ЕС.

 

 

 

Други новини

Започва реконструкцията на моста над...

През летните месеци започва изпълнението на проекта за реконструкция на моста на бул. “Патриарх Евтимий“, който преминава над жп...

Мини Марица изток изпълнява 100...

12 014 791 тона въглища са добити в „Мини Марица-изток” ЕАД за първите шест месеца на 2016 г. Това представлява 93% от предвидения за...

10 полезни навика на богатите хора

10 полезни навика на богатите хора Повечето от успешните хора са станали богати не заради богатите си родители или пък са спечелили от...

Годишна пресконференция на...

Общо 428 млн. лв. са фактурираните задължения на топлоцентралите в комплекса "Марица-изток" към въгледобивното дружество "Мини...

Нов проект за повишаване на енергийна...

На 28 октомври 2015 година се подписаха два договора за повишаване на енергийната ефективност в най-голямото дружество за открит...

За пръв път от 9 години в Мини Марица...

Строителните работи по изграждането на нов компактен багер в „Мини Марица-изток” ЕАД са в разгара си. Дейностите по договора с...

Бата Агро Есен представя...

В седмото издание на изложението за земеделска техника, семена, торове и препарати Бата Агро участват 170 фирми от страната, които...

Земеделският министър Десислава...

Второто есенно издание на селскостопанското изложение БАТА АГРО ще се проведе от 8 до 11 септември на летището в Стара Загора....

Фирма РОСИ откри най-новия си шоурум в...

 

Фирма "РОСИ" откри най-новия си шоурум за многобройните си клиенти от Стара Загора и областта. На площ над 600 кв. м. в търговския център на...

Официално пуснаха в експлоатация нов...

Първият етап от мащабното преустройство на въглеизвоза в участък „Добив" на рудник „Трояново-1" планирано за тази година приключи...

КонтурГлобал Марица Изток3: Ако НЕК се...

КонтурГлобал Марица Изток 3 (КГМИ 3) обяви, че на 14 август 2015 г. е подписала Споразумение за изменение на дългосрочното Споразумение за...

Мини Марица изток договаря 50 млн. лв....

Предприехме инициатива за пряко договаряне на кредит в размер на 50 млн. лв., с които да извършим целево разплащане към фирми-доставчици....