Кметът на Стара Загора ще предложи увеличение на таксата за битови отпадъци

публикувано на 18.12.2012 г. | Категория: Политика


Общинският съвет на последното си за годината заседание на 20 декември ще разгледа предложението на кмета Живко Тодоров за увеличаване на таксата за битови отпадъци. Той ще представи за одобрение план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата за 2013г. и анализ на приходите при досегашните размери на таксата, които налагат извода за необходимост от увеличаването й.

Кметът ще предложи да се увеличи размера на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищни недвижими имоти собственост на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти за жилищните и нежилищни имоти собственост на граждани и за жилищните имоти на предприятия на територията на град Стара Загора и землището от 1.2 на хиляда на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка.

Обсъждани са и варианти за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството, вкл. за физическите лица, като анализът налага заключението, че за въвеждане на реално измерване на количеството е необходим огромен ресурс от служители, които да контролират измерването и броя на ползвателите в сградите режим на етажна собственост, а евентуално увеличаване числеността на Общинската администрация или други звена неминуемо ще доведе до увеличаване на разходите по дейност «Чистота», което от своя страна ще доведе до допълнително увеличаване размера на таксата. Това в период на финансова криза е нецелесъобразно. Предвид това предложението е определянето на таксата за битови отпадъци за жилищните имоти на граждани и фирми да продължи да се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимите имоти.

Предлага се и увеличение на таксата за съответния вид сметосъбиращ съд в случаите, когато същата се определя според количеството, измерено чрез броя на необходимите съдовете, като за варел увеличението да е от 500лв. на 600 лв. за брой, а за контейнер от 2500лв. на 3000лв. за брой. Мотивите са, че в цената на съда също следва да намерят отражение увеличените разходите за отчисленията за депо. Община Стара Загора е с една от най-ниските такси за съдове, което доведе до масово ползване на този вариант на определяне размера на таксата за нежилищните имоти на фирмите. Това от своя страна увеличава броя на индивидуалните съдовете доставяни и извозвани от концесионера по чистотата, съответно и на разходите по предоставяне на услугата.

Увеличението на таксата за битови отпадъци за жилищните имоти и таксата за съдовете се налага най- вече поради увеличените разходи на Община Стара Загора в частта за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци., където са включени отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Тези отчисления за 2013г. ще са в размер на 1 978 880 лв. или спрямо тези от 2012г. отчисленията се увеличават със 743 840 лв. Следва да се има предвид, че Община Стара Загора спрямо други сходни по големина общини е с относително справедливо разпределена тежест между граждани и фирми по отношение на таксата за битови отпадъци.

За сравнение в София за граждани е 1,6 промила, за фирмите- 10, за Пловдив- 1,5 за граждани, за фирмите- 3, за Варна- 1,8 промила за граждани и 3- за фирмите.

Политиката на Община Стара Загора е чрез запазване размера на ТБО на нежилищните имоти на юридическите лица от 3 на хиляда за града и 6 на хиляда върху данъчната оценка за населените места извън Стара Загора, да се даде възможност фирмите да оперират с по-голям размер на оборотни средства и да се постигне определена справедливост при разпределение на тази тежест съобразно действителния ползвател на услугата. Уведомление до заинтересованите лица и проектът на решение за определяне на таксата за битови отпадъци за 2013г. са публикувани на интернет – страницата на Община Стара Загора и са поставени на информационното табло във фоайето на Общината на 20.11.2012г. Към днешна дата не са постъпили предложения и/или възражения.

 

 

 

Други новини

Нов зам. областен управител на Стара...

Със заповед на служебния премиер Румяна Друмева е назначена за зам. областен управител на област Стара Загора. Друмева е икономист, член...

Старозагорската листа на Коалиция...

Националният съвет на БСП утвърди днес цялата листа с кандидати за народни представители на 27 МИР Стара Загора. Водачът Драгомир...

Халил Летифов е водач на листата на...

Районната избирателна комисия регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И...

Б. Борисов за водача Емил Христов:...

 

Първи коментар на лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов за определения водач на листата в 27-ми Старозагорски избирателен район Емил Христо,...

Ж. Тодоров: Ще водим предизборна...

 

Първи коментар на Ж. Тодоров, областен координатор на ПП ГЕРБ и кмет на Стара Загора за водача на ГЕРБ Емил Христов в 27-ми МИР.   Как...

Емил Христов е водач на листата на ПП...

Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Емил Христов ще е водач на листата на политическа партия ГЕРБ за 27-ми многомандатен...

ГЕРБ – Стара Загора: БСП правят онова,...

„От БСП правят отново онова, което умеят най-добре – да манипулират и лъжат хората. Пореден пример за това е опитът им да...

Спират строителството в Бедечка до...

Със заповед на зам.-кмета Йордан Николов, оправомощен от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, е наложена пълна строителна забрана...

Безвъзмездно прехвърлят имоти –...

Областният управител инж. Георги Ранов и кметът на Чирпан Кичка Петкова подписаха днес договор за безвъзмездно прехвърляне на имоти...

Наказаха Бойчо Биволарски, избран за...

Снеха политическото доверие от новия председател на групата общински съветници Бойчо Биволарски. Това стана вчера на нарочно...

Посланикът на Германия на посещение в...

По покана на областния управител инж. Георги Ранов днес гост в Областна администрация беше посланикът на Германия у нас Негово...

ДБГ иска обща президентска...

Националният съвет на "Движение България на гражданите" даде мандат на ръководството на партията да започне консултации за издигане на...