Жребий ще определи търг за мартеници и Валентинки

публикувано на 17.01.2017 г. | Категория: Общество


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 12 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и чл.22, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се организира и проведе жребий и да се определят търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от Главния архитект на Община Стара Загора, съгласно Приложение № 1, неразделна част към настоящата Заповед.

2. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:

2.1. За продажба на мартеници от 16.02.2017г. до 02.03.2017г. вкл. - 145 места

2.2. За продажба на цветя на 07.03. и 08.03.2017г.

2.3 За продажба на „Валентинки” – 11, 12, 13 и 14.02.2017г.

2.4. Тегленето на жребия да се проведе:

- На 10.02.2017г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” - за местата на територията на АБ „Център”.

- На 10.02.2017г. от 14.00 часа - за останалите райони по места в Административните бюра.

3. Утвърждавам конкурсна документация /приложения № 1, 2 и 3/, съдържаща:

3.1. Схема и текстова част за разполагане на временните преместваеми обекти /ВПО/, които не са трайно прикрепени към земята.

3.2. Заявление за участие – по образец.

3.3. Условия за провеждане на жребия.

4. Конкурсната документация да се предоставя за закупуване на желаещите за участие в жребия от 8.30 часа на 23.01.2017г. до 17.30 часа на 27.01.2017г. по места в Административните бюра. Цената на тръжните документи е 10.00 лв.

5. Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8.30 часа на 30.01.2017г. до 17.30 часа на 03.02.2017г.

6. Определям места за разполагане на временни преместваеми съоръжения за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки“, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

7. Определям такса за ползване на общинските площи за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на квадратен метър, на ден, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

8. Разрешенията за поставяне на ВПО се издават от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице след предварително заплащане на таксата за пълния период, определен в настоящата заповед.

9. За организацията и провеждането на жребия,

 

Н А З Н А Ч А В А М:

 

Комисия в състав- АБ „ЦЕНТЪР”:

Председател: инж. Велико Савов – Главен специалист АБ „Център”

Членове:

1. Александър Петров – гл. експерт Отдел „ООРУК“

2. Таня Атанасова – Старши специалист АБ „Център”

3. Радостина Стоева– специалист АБ „Център”

 

Комисия в състав- АБ „ИЗТОК”:

Председател: Петър Карапенев – Главен специалист АБ „Изток”

Членове:

1. Маргарита Станимирова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Калина Стоянова – Старши специалист АБ „Изток”

 

Комисия в състав - АБ „ЗОРА”:

Председател: Цеца Делчева – Главен специалист АБ „Зора”

Членове:

1. Даниел Симеонов – мл. експерт пр. обслужване Отдел „ПНО“

2. Вера Петрова – Технически сътрудник АБ „Зора”

 

Комисия в състав - АБ „ЗАПАД”:

Председател: Николай Дрянков – Главен специалист АБ „Запад”

Членове:

1. Соня Николова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Жана Вътева – Старши специалист АБ „Запад”

 

Комисия в състав - АБ „ЖЕЛЕЗНИК”:

Председател: Стефка Нанковска – Главен специалист АБ „Железник”

Членове:

1. Диана Иванова – Ст. експерт пр. обслужване Звено „КЕЧ“

2. Ана Малчева – Старши специалист АБ „Железник”

 

Комисия в състав - АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”:

Председател: Севдалина Георгиева – Главен специалист АБ „Кольо Ганчев”

Членове:

1. Добромира Вълчева – Юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Михаела Георгиева – Технически сътрудник АБ „Кольо Ганчев”

 

Комисиите да изготвят Протоколи за провеждане на жребия, които да бъдат утвърдени от Кмета на Община Стара Загора.

Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара Загора.

 

 

 

Други новини

Гражданското участие при формирането...

Днес се състоя работно заседание по съвместния проект на Областна администрация и ТПП-Стара Загора за повишаване на гражданското...

Стара Загора е домакин на регионален...

Стара Загора е домакин на регионален семинар за прилагането на Националната програма за подобряване качеството на въздуха 2018-2024 в...

Променя се временно маршрутът на...

С цел осигуряване на аварийно обезопасяване на пътен участък на ул. „Младост“ в старозагорския квартал „Железник“, за...

Възстановен е парапетът на моста на...

    С нов облик е мостът при островчето на езеро „Загорка“ в Стара Загора. Компрометираните дървени парапети, които бяха...

Допълнителни автобуси за Задушница в...

За нормалното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието „Задушница” на 22 февруари (събота) фирма „Тролейбусни и...

Почетоха паметта на Левски в...

По повод 147 години от гибелта на Апостола на свободата децата от четвърта подготвителна група на детска градина №23 „Кипарис” в...

Без вода в някои населени места в...

Поради аварии се спира водоподаването в няколко старозагорски села и в части на града, информират от ВиК Стара Загора.   До 14 часа без...

Народни представители и земеделски...

По инициатива на народните представители от ГЕРБ Борис Кърчев и Радостин Танев в Стара Загора днес бе проведена работна среща с...

Парк-Хотел Стара Загора с награда...

Петзвездният комплекс Парк-Хотел „Стара Загора“ спечели наградата в категория „Най-добър градски 5-звезден хотел“ на...

Представят реставрирана мозайка в...

На 20.02.(четвъртък) 2020г. , от 17:30 ч., екипът на Регионален исторически музей - Стара Загора Ви кани на представянето на консервираната и...

Стотици старозагорци почетоха с...

  Стотици признателни старозагорци днес сведоха глави пред паметта на Васил Левски по повод 147-та годишнина от обесването му....

Канят участници в литературен...

Четвърто издание на Националния литературен конкурс „Писма до себе си” обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа на...