Жребий ще определи търг за мартеници и Валентинки

публикувано на 17.01.2017 г. | Категория: Общество


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 12 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане и чл.22, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се организира и проведе жребий и да се определят търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от Главния архитект на Община Стара Загора, съгласно Приложение № 1, неразделна част към настоящата Заповед.

2. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от:

2.1. За продажба на мартеници от 16.02.2017г. до 02.03.2017г. вкл. - 145 места

2.2. За продажба на цветя на 07.03. и 08.03.2017г.

2.3 За продажба на „Валентинки” – 11, 12, 13 и 14.02.2017г.

2.4. Тегленето на жребия да се проведе:

- На 10.02.2017г. от 10.00 часа в Община Стара Загора – зала „Фоайе” - за местата на територията на АБ „Център”.

- На 10.02.2017г. от 14.00 часа - за останалите райони по места в Административните бюра.

3. Утвърждавам конкурсна документация /приложения № 1, 2 и 3/, съдържаща:

3.1. Схема и текстова част за разполагане на временните преместваеми обекти /ВПО/, които не са трайно прикрепени към земята.

3.2. Заявление за участие – по образец.

3.3. Условия за провеждане на жребия.

4. Конкурсната документация да се предоставя за закупуване на желаещите за участие в жребия от 8.30 часа на 23.01.2017г. до 17.30 часа на 27.01.2017г. по места в Административните бюра. Цената на тръжните документи е 10.00 лв.

5. Заявленията за участие в жребия се подават в административните бюра лично от кандидатите или упълномощени от тях лица от 8.30 часа на 30.01.2017г. до 17.30 часа на 03.02.2017г.

6. Определям места за разполагане на временни преместваеми съоръжения за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки“, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

7. Определям такса за ползване на общинските площи за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на квадратен метър, на ден, съгласно Приложение 1 към настоящата Заповед.

8. Разрешенията за поставяне на ВПО се издават от Кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице след предварително заплащане на таксата за пълния период, определен в настоящата заповед.

9. За организацията и провеждането на жребия,

 

Н А З Н А Ч А В А М:

 

Комисия в състав- АБ „ЦЕНТЪР”:

Председател: инж. Велико Савов – Главен специалист АБ „Център”

Членове:

1. Александър Петров – гл. експерт Отдел „ООРУК“

2. Таня Атанасова – Старши специалист АБ „Център”

3. Радостина Стоева– специалист АБ „Център”

 

Комисия в състав- АБ „ИЗТОК”:

Председател: Петър Карапенев – Главен специалист АБ „Изток”

Членове:

1. Маргарита Станимирова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Калина Стоянова – Старши специалист АБ „Изток”

 

Комисия в състав - АБ „ЗОРА”:

Председател: Цеца Делчева – Главен специалист АБ „Зора”

Членове:

1. Даниел Симеонов – мл. експерт пр. обслужване Отдел „ПНО“

2. Вера Петрова – Технически сътрудник АБ „Зора”

 

Комисия в състав - АБ „ЗАПАД”:

Председател: Николай Дрянков – Главен специалист АБ „Запад”

Членове:

1. Соня Николова – Ст. юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Жана Вътева – Старши специалист АБ „Запад”

 

Комисия в състав - АБ „ЖЕЛЕЗНИК”:

Председател: Стефка Нанковска – Главен специалист АБ „Железник”

Членове:

1. Диана Иванова – Ст. експерт пр. обслужване Звено „КЕЧ“

2. Ана Малчева – Старши специалист АБ „Железник”

 

Комисия в състав - АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”:

Председател: Севдалина Георгиева – Главен специалист АБ „Кольо Ганчев”

Членове:

1. Добромира Вълчева – Юрисконсулт Отдел „ПНО“

2. Михаела Георгиева – Технически сътрудник АБ „Кольо Ганчев”

 

Комисиите да изготвят Протоколи за провеждане на жребия, които да бъдат утвърдени от Кмета на Община Стара Загора.

Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Стара Загора.

 

 

 

Други новини

Публично обсъждане на намеренията за...

Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година На основание чл. 15,...

Мини Марица-Изток с отличие от...

С три доклада участваха представителите на „Мини Марица-Изток” ЕАД в ІХ-та Международна конференция по геомеханика - IGC'2020 в...

Писта Стара Загора събира елита на...

    На 26 и 27 септември (събота и неделя), в Стара Загора ще се състои автомобилното състезание „Писта Стара Загора“. То е трети...

Нова сграда на читалище откриха в...

  Читалището „св. Св. Кирил и Методий“ в старозагорското село Борилово вече е в нова сграда. Тя е построена с пари от бюджета на...

Честваме 145 години от Старозагорското...

    Днес се навършват 145 години от Старозагорското въстание. В знак на преклонение пред делото на организаторите и участниците в...

180 първокурсници прекрачиха прага на...

  С националния химн и водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Негово Високоприподобие Архиерейски наместник Архимандрит...

Четири потвърдени случаи на Ковид 19 в...

За периода 9 септември – 14 септември 2020 г., в Детска градина № 17 „Знаме на мира” в Стара Загора са установени четири потвърдени...

Богата програма в Нощ на изкуствата...

  За петнадесета поредна година Община Стара Загора организира „Нощ на изкуствата”. Тя ще се проведе на 25 септември, от 19.00 до 24.00...

Лабораторията за Covid-19 на МЦ Трета...

Вирусологичната лаборатория, която извършва PCR изследване за новия коронавирус SARS CoV-2 при МЦ „Трета поликлиника“, разположена на...

Безплатни профилактични прегледи...

    Университетският диагностичен център по мамология при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, организира от...

Откриха новата учебна година в Стара...

  Общо 1312 първокласници в Община Стара Загора прекрачиха за пръв път днес прага на своето училище. Те бяха посрещнати със специални...

Мини Марица-изток ЕАД изпълнява...

    Експерти от РИОСВ-Стара Загора извършиха проверка в «Мини Марица-изток» ЕАД за изпълнението на условията на Комплексното...