Има консенсус за приоритетите на земеделието до 2020 година

публикувано на 24.07.2012 г. | Категория: Общество


Председателят на Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ Христо Цветанов участва в проведената днес дискусия на тема „Национални приоритети в селскостопанската политика на Република България до 2020 година“. Дисусията се проведе в рамките на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента на Република България Росен Плевнелиев.

 

„Всички участници в дискусията се обединихме и се постигна консенсус за приоритетите в развитието на земеделието в следващия програмен период. Навременна е индикацията от страна на президента, този дебат да се проведе сега.” Това каза Христо Цветанов след заседанието на Съвета за развитие на регионите.

 

АЗПБ подкрепя залагането на екологично насоченото земеделие и насърчаване на развитието на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството като две ключови приоритетни направления в отрасъла за периода до 2020 година.

 

По отношение на първия приоритет АЗПБ счита, че фермерите, които развиват биологично земеделие и тези, които прилагат екологосъобразни практики в своето производство е оправдано да бъдат насърчавани чрез допълнителни плащания. Но залегналото в проекторегламента на бъдещата Обща селскостопанска политика съотношение от 30% обвързани „зелени плащания” е твръде високо за България, предвид опита и усвояването на агроекологичните плащания към момента. Необходимо е българската позиция да бъде събразена с националните особености и да се работи в посока редуциране на този твърде висок процент. Според АЗПБ не е удачно за страната основното плащане в бъдещата ОСП да е обвързано задължително с покриването на изискванията за „зелено плащане”, тъй като това ще рефлектира върху подпомагането на земеделието.

 

По отношение на втория приоритет АЗПБ счита, че е необходимо да се работи в насока на стимулиращи механизми за производителите, които работят в сектор „плодове и зеленчуци”, с цел увеличаване на обработваемите площи и ръст в производството. В последните години се наблюдават негативни тенденции на намаление на реколтираните площи, спад в добивите, високи производствени разходи и затруднена реализация на готовата продукция. Негативно влияе и възприетия начин на пряко субсидиране на хектар, което кара земеделските производители да се ориентират към отглеждането на култури с по-ниска себестойност на единица площ. В тази връзка АЗПБ счита за удачна практиката страните-членки да прилагат доброволно подкрепа, обвързана с производството. Така страната ни ще има възможност да оказва съществена помощ на подсектори и отрасли, които имат национално значение, но изпитват трудности през последните години като животновъдството и производството на плодове и зеленчуци.

 

 

Други новини

Студентите от Аграрния факултет на...

  Студентите от Аграрния факултет на Тракийски университет се обучават в най-модерните ферми в страната, като агростопанството в...

Обновиха паметника на Васил Левски в...

    В навечерието на 183–годишнината от рождението на великия български революционер Васил Левски приключи работата по...

Министър Ананиев с тона заповед и...

Считано от 10 юли, не се разрешават посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни...

Актуална епидемична обстановка -...

  AКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТСРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ С COVID 19 ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО   От...

Четирима от Старозагорско с COVID-19 са в...

Четирима новозаразени-трима мъже и една жена с коронавирус, са хоспитализирани в УМБАЛ-Стара Загора.   Пациентите, които са от...

Още един жител на гурковското село...

  Районен съд – Казанлък постанови присъда, с която наложи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието изпълнение е...

Още един жител на гурковското село...

    Районен съд – Казанлък постанови присъда, с която наложи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието...

9 автомобила, излезли от употреба,...

    Девет автомобила, които са излезли от употреба, бяха принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги...

Балетна вечер на 10 юли от 21,00 ч. на...

В прекрасната Балетна вечер на 10 юли от 21,00 ч. на Античен форум „Августа Траяна“ са включени 3 заглавия на едноактни балети:...

Младежи ГЕРБ – Стара Загора е с ново...

  Младежката организация на партия ГЕРБ в Стара Загора е с ново временно областно ръководство, което ще работи до предстоящите...

Представители на Мини Марица-изток...

    Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД участваха в работна среща на заинтересованите страни по проект „Подкрепа за...

Нови обитатели има японското езерце в...

Попълнение от нови екземпляри златни рибки са пуснати във водите на японското езерце в старозагорския парк "Артилерийски". Рибите са...