761 лица са постъпили на работа през януари в област Стара Загора

публикувано на 25.02.2015 г. | Категория: Общество


През януари 2015 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 761 безработни лица.

На първичния пазар през януари 2015г. са устроени общо 464 лица и по програми за заетост са постъпили на работа 297 лица.

 

През януари са обявени 615 работни места на първичния пазар на труда.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение през първия месец на годината в област Стара Загора са включени 119 безработни лица.

По Националната програма “От социални помощи към заетост” са включени 180 лица.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 91 лица по “заявки” за "личен асистент".

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

По Програма "Старт на кариерата" са работили 38 лица.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - По програмата са работили 69 лица.

 

По насърчителни мерки на заетост са работили 23 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

• по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29г – Работили са 14 безработни лица от групата на младежите до 29-годишна възраст.

• по чл.36б от ЗНЗ (За безработни младежи до 29 год. възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж) са работили 2 безработни младежи.

• по чл.51 от ЗНЗ е работило 1 лице на непълно работно време.

• по чл.52, ал.1 от ЗНЗ (За лица с трайни увреждания, вкл. Военноинвалиди) са работили 2 безработни лица.

• по чл.53 от ЗНЗ (За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст) са работили 1 лица.

• по чл.55в от ЗНЗ (За продължително безработни лица) е работило 1 лице.

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Дейностите по Схема BG051PO001-1.1.05 „Отново на работа” - Проект "Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", Схема “Аз мога" BG051PO001-2.1.11 и BG051PO001-2.1.13 - Проект "Обучение и кариерно развитие", Схема „Ново Начало - създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, Схема „Развитие” - Проект “Нов избор – развитие и реализация” и проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І” са приключили.

 

По Схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз мога повече" 6388 лица са включени в обучение, в т.ч.: 3505 - за професионална квалификация, по чужд език - 2555 и по дигитална компетентност – 328 лица. Завършили обучение 6196 лица.

 

Схема BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа".

665 новонаети лица са подали заявление за включване в проекта.

91 работодатели са подали заявление за включване в проекта, като са сключени 85 договора по проекта.

41 новонаети лица са включени във въвеждащо обучение.

 

По Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа" са подадени 56 заявки от работодатели. Заявени са 134 работни места. 206 безработни лица са подали заявления за включване в проекта. Включени са 105 лица в обучение, успешно са завършили обучение 103 лица, като 98 лица са включени в заетост по проекта.

 

По Схема BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" са подадени 367 заявки и са заявени 1914 места. 1330 лица са включени в заетост.

 

 

 

 

Други новини

Стара Загора посреща 3 март с нови...

        В навечерието на Националния празник и 143 години от Освобождението на България Oбщина Стара Загора подновява 100...

Ваксината на AstraZeneca срещу COVD-19 е...

Ваксината на AstraZeneca срещу COVD-19 е поставена до момента на 1615 души в област Стара Загора. От 24 февруари до 10:00 часа на 26 февруари, първа доза...

Над 70 предложения гласуваха...

 С 39 гласа „За“ общинските съветници одобриха Бюджет 2021 г. на Община Стара Загора по време на днешното редовно заседание на...

Започна подаването на заявки от...

Започна подаването на заявки от училищата за назначаването на учители от програма “Нов път в преподаването” от цялата...

Търси се решение за бъдещето на...

Търси се решение за бъдещето на енергийния комплекс „Марица-изток” в интерес на потребителите и сигурността на...

От 1 март отпада забраната за...

От 1 март отпада забраната за организираните пътувания в страната. За екскурзиите в чужбина ще отпадне от 1 април 2021 г.   Забраната за...

Музикалната гора на Старозагорската...

Музикалната гора на Старозагорската опера „Върнахме на природата три декара” Целият състав на Държавна опера-Стара Загора...

За поредна година Община Стара Загора...

   За четвърта поредна година Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване от фини прахови частици, това стана ясно днес по време...

Световния ден на розовата фланелка...

    За поредна година в СУ „Христо Смирненски“ отбелязаха Световния ден на борбата срещу тормоза в училище, по известен като...

52-ма новозаразени с Ковид в област...

Висок остава броят на новозаразените с коронавирус в страната – 1800 души за денонощие при направени 13 026 теста.   В Старозагорска...

Отказаха намаляне на присъда на...

Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на 54-годишния И. Н. за замяна на наказанието му „Доживотен затвор“ с...

Програма 3 март Община Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 143 години от Освобождението на България       „АЗ...