483 свободни работни места през февруари в област Стара Загора

публикувано на 27.03.2013 г. | Категория: Общество


През месец февруари 2013г. в бюрата по труда от областта са заявени общо 483 работни места.

На първичния пазар на труда са обявени 412 работни места. По програми за заетост и обучение са заявени 71 места.

През месец февруари на работа са постъпили 569 безработни лица. На първичния пазар са се реализирали 388 лица. По програми и мерки за заетост са устроени общо 80 лица.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение през февруари в област Стара Загора са включени 647 безработни лица.

По Националната програма “От социални помощи към заетост” са включени 399 лица, от които 374 безработни лица в аварийни дейности.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 109 лица по “заявки” за "личен асистент".

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

Програма "Старт на кариерата", по която са работили 13 лица.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания - По програмата са работили 98 лица.

По насърчителни мерки на заетост са работили 82 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

• по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29г – Работили са 32 безработни лица от групата на младежите до 29-годишна възраст.

• по чл.36, ал.2 от ЗНЗ за младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения, са работили 4 лица с намалена работоспособност.

• по чл.50 от ЗНЗ (За първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия) са работили 5 лица.

• по чл.51 от ЗНЗ са работили 8 лица на непълно работно време.

• по чл.52, ал.1 от ЗНЗ (За лица с трайни увреждания, вкл. Военноинвалиди) са работили 22 безработни лица.

• по чл.53 от ЗНЗ (За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст) е работило 1 лице.

• по чл.53а от ЗНЗ (За майки /осиновителки/ с деца от 3- до 5-годишна възраст) е работило 1 лице.

• по чл.55а от ЗНЗ (За безработни над 50-годишна възраст) са работили 7 лица.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

По Схема BG051РО001-1.2.01 - "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Проект "Подкрепа за предприемчивите българи" - Компонент 1 са включени в обучение 250 лица, в т.ч. по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" 166 лица и по професия "Сътрудник в бизнес услуги" – 84 лица. Завършили са обучение 240 лица, в т.ч. по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" 161 лица и по професия "Сътрудник в бизнес услуги" – 79 лица.

По Схема BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа”. Проект "Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост" 102 семейства са включени в проекта с детегледачка. 94 безработни лица са включени в обучение и 16 лица са включени в инструктаж. Завършили са обучение 89 лица и 16 лица са завършили инструктаж. 96 лица са включени в заетост по проекта.

По Схема „Развитие” - Проект “Нов избор – развитие и реализация” са включени в обучение 1143 лица. Завършили обучение 1107 лица. Включени са в заетост след обучение 1011 лица.

По Схема BG051PO001-2.1.11 - “Аз мога". Проект “Обучение и кариерно развитие” са получили ваучери за включване в обучение 1423 (от тях, в обучение за професионална квалификация – 324). В обучение са включени 1354 лица, в т.ч. 288 лица за придобиване на професионална квалификация. 1338 лица са завършили обучение (в т.ч. 282 лица - за придобиване на професионална квалификация и 1056 лица - по ключови компетентности

По Схема BG051PO001-2.1.13 - “Аз мога". Проект "Обучение и кариерно развитие" са получили ваучери за включване в обучение 1270 (от тях, в обучение за професионална квалификация – 497). Включени в обучение срещу ваучери са 1260 лица (за професионална квалификация – 508 лица, и по ключови компетентности –752 лица). 1237 лица са завършили обучение, от които по ключови компетентности 745 лица.

По Схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз мога повече" 4646 лица са включени в обучение, в т.ч.: 2362 - за професионална квалификация, по чужд език - 2014 и по дигитална компетентност – 270 лица. Завършили обучение 2532 лица.

Схемата „Ново Начало - създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” е в помощ на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател.

По Проекта са подадени 570 заявки от работодатели, заявени са 826 работни места. 672 безработни лица са подали в ДБТ заявления за включване в Проекта. Включени са 471 безработни лица в заетост по проекта.

Схема BG051PO001-2.2.01“По-близо до работа".

426 новонаети лица са подали заявление за включване в проекта.

48 работодатели са подали заявление за включване в проекта, като са сключени 43 договора по проекта.

553 лица са ползвали средства за транспорт до и от работното място.

Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа" Подадени са 32 заявки от работодатели. Заявени са 122 работни места.

150 безработни лица са подали в ДБТ заявления за включване в Проекта.

Включени в обучение – 57 безработни лица.Успешно са завършили обучение 53 лица.

По Схема BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" са подадени 222 заявки и са заявени 1197 места. 77 лица са включени в заетост.

 

Други новини

Нови обитатели има японското езерце в...

Попълнение от нови екземпляри златни рибки са пуснати във водите на японското езерце в старозагорския парк "Артилерийски". Рибите са...

Окръжен съд – Стара Загора остави без...

Окръжен съд – Стара Загора остави без уважение молбата на 59-годишния К. Ч. за замяна на наказанието му „Доживотен затвор“ с...

Поморийско езеро – във фокуса на...

    През отминалата седмица Поморие бе център на обучението на студентите от Тракийския университет, доброволци в Спасителния...

Засилените противоепидемични мерки...

При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на Дружеството и...

Живко Тодоров, кмет на Община Стара...

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров определи като задача от изключителна важност за региона трансформацията от въглищна...

Извънредната епидемиологична...

Извънредната епидемиологична обстановка се удължава с две седмици и така става до края на юли.   Това се прави с цел да се запази...

1251 явявания на редовните...

  1251 явявания на редовните кандидатстудентски изпити в Тракийски университет, отчитат от учебния отдел на висшето учебно...

Хиляди нови цветя ще красят Стара...

    Хиляди нови цветя ще красят паркове и градини в Стара Загора. Вече започна засаждането на цветните растения в зоните за отдих и...

Държавна опера-Стара Загора...

От 1 юли до 3 септември 2020 г. Държавна опера-Стара Загора организира лятна програма на Античен форум „Августа Траяна“, която нарече...

Доброволци обновиха детска площадка...

  През уикенда, чрез инициативата на Община Стара Загора „Заедно за повече детски усмивки“, беше обновена първата детска...

Музикантите на Стара Загора заявяват:...

  Днес на три локации на открито в Стара Загора ще се проведат концерти под надслов "Музикантите на Стара Загора: Тук сме!"....

Едно предложение за званието Почетен...

  До края на установения срок – 1 юли, бeше получена една номинация за удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара...