483 свободни работни места през февруари в област Стара Загора

публикувано на 27.03.2013 г. | Категория: Общество


През месец февруари 2013г. в бюрата по труда от областта са заявени общо 483 работни места.

На първичния пазар на труда са обявени 412 работни места. По програми за заетост и обучение са заявени 71 места.

През месец февруари на работа са постъпили 569 безработни лица. На първичния пазар са се реализирали 388 лица. По програми и мерки за заетост са устроени общо 80 лица.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В програми за заетост и обучение през февруари в област Стара Загора са включени 647 безработни лица.

По Националната програма “От социални помощи към заетост” са включени 399 лица, от които 374 безработни лица в аварийни дейности.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 109 лица по “заявки” за "личен асистент".

Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират са:

Програма "Старт на кариерата", по която са работили 13 лица.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания - По програмата са работили 98 лица.

По насърчителни мерки на заетост са работили 82 лица.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

• по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29г – Работили са 32 безработни лица от групата на младежите до 29-годишна възраст.

• по чл.36, ал.2 от ЗНЗ за младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения, са работили 4 лица с намалена работоспособност.

• по чл.50 от ЗНЗ (За първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия) са работили 5 лица.

• по чл.51 от ЗНЗ са работили 8 лица на непълно работно време.

• по чл.52, ал.1 от ЗНЗ (За лица с трайни увреждания, вкл. Военноинвалиди) са работили 22 безработни лица.

• по чл.53 от ЗНЗ (За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст) е работило 1 лице.

• по чл.53а от ЗНЗ (За майки /осиновителки/ с деца от 3- до 5-годишна възраст) е работило 1 лице.

• по чл.55а от ЗНЗ (За безработни над 50-годишна възраст) са работили 7 лица.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

По Схема BG051РО001-1.2.01 - "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" Проект "Подкрепа за предприемчивите българи" - Компонент 1 са включени в обучение 250 лица, в т.ч. по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" 166 лица и по професия "Сътрудник в бизнес услуги" – 84 лица. Завършили са обучение 240 лица, в т.ч. по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" 161 лица и по професия "Сътрудник в бизнес услуги" – 79 лица.

По Схема BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа”. Проект "Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост" 102 семейства са включени в проекта с детегледачка. 94 безработни лица са включени в обучение и 16 лица са включени в инструктаж. Завършили са обучение 89 лица и 16 лица са завършили инструктаж. 96 лица са включени в заетост по проекта.

По Схема „Развитие” - Проект “Нов избор – развитие и реализация” са включени в обучение 1143 лица. Завършили обучение 1107 лица. Включени са в заетост след обучение 1011 лица.

По Схема BG051PO001-2.1.11 - “Аз мога". Проект “Обучение и кариерно развитие” са получили ваучери за включване в обучение 1423 (от тях, в обучение за професионална квалификация – 324). В обучение са включени 1354 лица, в т.ч. 288 лица за придобиване на професионална квалификация. 1338 лица са завършили обучение (в т.ч. 282 лица - за придобиване на професионална квалификация и 1056 лица - по ключови компетентности

По Схема BG051PO001-2.1.13 - “Аз мога". Проект "Обучение и кариерно развитие" са получили ваучери за включване в обучение 1270 (от тях, в обучение за професионална квалификация – 497). Включени в обучение срещу ваучери са 1260 лица (за професионална квалификация – 508 лица, и по ключови компетентности –752 лица). 1237 лица са завършили обучение, от които по ключови компетентности 745 лица.

По Схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз мога повече" 4646 лица са включени в обучение, в т.ч.: 2362 - за професионална квалификация, по чужд език - 2014 и по дигитална компетентност – 270 лица. Завършили обучение 2532 лица.

Схемата „Ново Начало - създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” е в помощ на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател.

По Проекта са подадени 570 заявки от работодатели, заявени са 826 работни места. 672 безработни лица са подали в ДБТ заявления за включване в Проекта. Включени са 471 безработни лица в заетост по проекта.

Схема BG051PO001-2.2.01“По-близо до работа".

426 новонаети лица са подали заявление за включване в проекта.

48 работодатели са подали заявление за включване в проекта, като са сключени 43 договора по проекта.

553 лица са ползвали средства за транспорт до и от работното място.

Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа" Подадени са 32 заявки от работодатели. Заявени са 122 работни места.

150 безработни лица са подали в ДБТ заявления за включване в Проекта.

Включени в обучение – 57 безработни лица.Успешно са завършили обучение 53 лица.

По Схема BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" са подадени 222 заявки и са заявени 1197 места. 77 лица са включени в заетост.

 

Други новини

Вечерен час в област Стара Загора

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на вирус COVID-19 на територията на област Стара Загора,...

Община Стара Загора затяга мерките...

    От днес се затварят за посещение и ползване всички градинки, обособени за разходка на домашни любимци, намиращи се на...

Окръжна прокуратура-Стара Загора...

На 30 март 2020 г. на тел. 112 е получено съобщение за намерен труп на новородено дете от мъжки пол. Образувано е досъдебно производство срещу...

Намериха мъртво тяло на новородено в...

На 30.03.2020 г., в 11.15 ч., в Първо РУ – Стара Загора е получено съобщение за намерено мъртво тяло на новородено дете. При извършеният оглед е...

Изплащане на пенсиите за м. април в...

  Предвид въведеното извънредното положение, изплащането на пенсиите за месец април 2020 г. в пощенските станциище ще започне на 7...

Отменят редовната техническа...

    Със заповед на министъра на вътрешните работи Младен Маринов се отменя, насрочената за 1 април, редовната техническа проверка и...

ГЕРБ с дарение за болницата в Стара...

Общинските съветници от ГЕРБ – Стара Загора и Емил Христов направиха дарения на Университетска болница „Проф. д-р Стоян...

Близо 100 предложения разгледа...

Прието, с 46 гласа „За“, бе предложението за Правилник, който да даде възможност за отпускане на еднократна финансова подкрепа при...

Ежедневна дезинфекция на...

  Ежедневно под карантина на територията на община Стара Загора се поставят между 30 и 50 души. Това съобщи секретарят на Общината...

Проф. Петкова е готова да окаже...

  Проф. Мирослава Петкова е клиничен психолог, психотерапевт, завеждащ катедра „Медицинска психология“ в Медицинския факултет...

Министър Ананиев с нова заповед за...

  Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните...

Защитни облекла на акушер-гинеколози...

    Членовете на Ротари клуб „Берое“ дариха днес защитни облекла за персонала на Клиниката по акушерство и гинекология в...