28 -ми Национален фолклорен фестивал Янко Петров - призьори

публикувано на 14.05.2018 г. | Категория: ОбществоНа 12 и 13.05.2018 г., открита сцена, Младежки център гр. Гълъбово се проведе ХХVIII-я Национален фолклорен фестивал „Янко Петров”. В него взеха участие 1472 (гъдулари-самодейци и професионалисти, танцови състави, ансамбли, танцови клубове и фолклорни певчески самодейни групи) от цялата страната.

При прослушване на участниците във фестивала, жури в състав:

Председател: проф. д-р Тодор Киров – АМТИИ – Пловдив

членове: - Димитър Лавчев – гъдулар

- Румяна Филкова – народна певица

- Светлана Станева –– АМТИИ – Пловдив

- проф.д-р Антон Андонов – АМТИИ – гр.Пловдив

- Димитър Бонев – певец от Националното радио

- проф.д-р Сетла Станилова-АМТИИ- гр. Пловдив

оцени възможностите и качествата на участниците в конкурсната програма. Съгласно статута на фестивала, журито

 

Р Е Ш И :

 

ГЪДУЛАРИ - САМОДЕЙЦИ

 

І възрастова група (до 14 год.)

 

І награда – Пламенна Димова Пехливанова -12 г. – гр. Велико Търново -40 лв.

ІІ награда – Калоян Георгиев Вашков – 12 г. – гр.Велико Търново - 30 лв.

ІІІ награда – Ния Евгениева Илиева – 10 г. – гр.Велико Търново - 20 лв

 

Поощрителни награди:

- Деница Иванова Динева – 13 г. – гр.Нова Загора

-Мирослава Кинчева Костова – 8г. – с. Коньово

 

ІІ възрастова група (от 14 до 20 год.)

І награда – не се присъжда

ІІ награда – Данаил Диянов Йорданов-17г. – гр.Велико Търново -40лв.

ІІІ награда – не се присъжда

 

ІІІ възрастова група (над 20 год.)

І награда –Динко Иванов Стоянов– 62г. – с.Биково - 70 лв.

ІІ награда –Христо Тосков Христозов – 43 г. – гр.Чирпан - 60 лв.

ІІІ награда – Димитър Атанасов Михайлов- 73г.– с.Княжево - 50 лв.

 

Поощрителни награди :

-Еньо Тенев Танев- при НЧ „ Просвета-1915”- гр.Раднево

-Стоян Стефанов Тенев- 69г.- с.Априлово,общ.Гълъбово

-ТеньоИлиев Митев- 63г. – гр.Гълъбово

-Илия Григоров Димитров-82г. при НЧ”В.Левски-1923г”- гр.Николаево

-Христо Петков Желязков- 75г.- с.Априлово,общ.Гълъбово

 

Гъдулари - Самодейци

Дуа, триа и гъдуларски състави

 

І награда –Квинтет „Дзигулица”-СУ „Емилиян Станев” – гр.Велико Търново - 70лв.

 

ГЪДУЛАРИ – ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 

І възрастова група (от 14 до 18 год.)

 

І награда –Наско Тенев Иванов – 14г.– НУФИ”Ф.Кутев”– гр.Котел - 60 лв.

ІІ награда –Асен Валентинов Станоев– 13г. НУФИ”Ф.Кутев” – гр.Котел - 50 лв.

ІІІ награда –Михаил Димитров Атанасов – 16г. НУФИ”Ф.Кутев” – гр.Котел - 40 лв.

 

Поощрителна награда:

-Милен Валентинов Станоев – 10г. НУФИ „Ф.Кутев” – гр.Котел

 

II възрастова група (от 19 до 25 год.)

 

І награда – Пламен Цветанов Панталеев– 20 г. АМТИИ – гр.Пловдив - 60 лв.

ІІ награда – не се присъжда

ІІІ награда - не се присъжда

 

 

IIІ възрастова група (над 25 год.)

І награда – Михаилчо Димитров Атанасов – 55г. - с. Княжево - 60лв.

ІІ награда – не се присъжда

ІІІ награда – не се присъжда

 

Дуа, триа и гъдуларски състави – професионалисти

 

І награда- Дует гъдулки при НУФИ„Филип Кутев” Симеон Илиев и Асен Станоев – гр.Котел - 70 лв.

 

ІІ награда – Трио гъдулки при НУФИ „ Филип Кутев” Симеон Илиев, Асен и Милен Станоеви– гр. Котел - 60 лв

 

 

БЪЛГАРСКА ХОРЕОГРАФИЯ

 

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И АНСАМБЛИ

 

I група - Детски

 

І награда – ДТС „Гергьовден”- гр.Раднево - 100 лв.

ІІ награда – ДТС „Здравец“ при НЧ „Слънце-1928“ – с. Гавраилово и НЧ „Светлина-1926”

с. Селиминово - 90 лв.

ІІІ награда – ДТС „Мегданче“ при НЧ „Просвета -1911“ – гр.Гълъбово - 80 лв.

 

II група – Младежки

 

І награда – ЮТК „Здравец” и ФКТ „ Тракийска китка”при НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово и НЧ „Светлина 1926” с. Селиминово - 130 лв.

ІІ награда – ТС „ Тракийсска магия” при НЧ „Хр.Ботев 1936” с.Златитрап - 120 лв.

ІІІ награда – ДТС „Мераклийче” при НЧ „Просвета-1964”с.Крислово - 110 лв.

 

III група- Възрастни

I награда – ГИФ „Пиргулянска китка”- с. Генерал Тошево -100лв

II награда- ТС „Феникс” при НЧ „ Пробуда -1932” с.Чубра, обл.Бургас - 90лв.

III награда – ТС „Радика”- гр. Ямбол -80лв.

 

ТАНЦОВИ КЛУБОВЕ

I награда – ГАФ при НЧ „Светлина-1929”- с.Черепово, обл. Хасково - 130лв.

II награда –Клуб за народни хора „Зорница”при НЧ „Развитие-1882”- гр.Симеоновград - 120лв.

III награда- Клуб за народни танци при НЧ „Възраждане-1908”- с.Българско сливово, обл.Свищов -110лв

 

Поощрителна награда:

ГАФ „Нашенци”-гр.Стара Загора” -50лв

 

 

НАРОДНО ПЕЕНЕ

 

І възрастова група ( автентичен фолклор)

 

І награда- ПГАФ при ОУ „Стефан Пешев”- гр. Севлиево - 60 лв.

ІІ награда - ФГ при СУ „ Васил Левски”- гр.Гълъбово -50лв.

ІІІ награда – Дует „Ева и Вики”- Евгения и Виктория Маркови при НЧ „Искра 1875”

- с. Стоил Войвода, общ. Нова Загора. -40 лв.

 

І възрастова група ( обработен фолклор)

 

I награда- Дует „Славейчета” Никол Михалик и Дарина Боянова при НЧ „Искра 1875”- с. Стоил Войвода ,общ. Нова Загора - 60лв.

II награда – ФФ „Ботевчета” при СУ „Хр.Ботев”-гр Нова Загора - 50лв.

III награда – ФГ при СУ „ Васил Левски” – гр. Гълъбово - 40лв.

 

 

ІІ възрастова група ( автентичен флклор )

 

І награда – ПГ при НЧ „Захарий Княжевски-1931”- с. Княжевско -70лв.

ІІ награда – ФПГ при НЧ „Зора-1936”- с. Калугерово - 60лв.

ІІІ награда – ФГ „Родолюбие” при НЧ „Пробуда-1930”- с.Навъсен - 50лв.

 

Поощрителна награда

ЖФГ „Китка”” при НЧ „Светлина” –гр.Генерал Тошево - 30лв.

 

 

ІІ възрастова група ( обработен флклор )

 

I награда –ФГ при НЧ „Зора-1928” –с.Мусачево - 70лв

II награда – МФГ „Орфей” при НЧ „Пробуда-1924”- с.Ценово – 60лв.

III награда – ФПГ при КП „Центъра”- гр. Гълъбово - 50лв.

 

Поощрителна награда

ФГ „Илинден” при КП „Илинден”- с.Разделна - 30лв.

 

ІІІ възрастова група (автентичен фолклор)

 

І награда - ФГ при КП „Орфей”- гр.Смолян - 80 лв.

ІІ награда –ГФ „Доброшин” при НЧ „Пробуда-1926”- с. Добрич - 70 лв.

ІІІ награда –МПГ приНЧ „ Възраждане-1908”- с. Българско сливово - 60 лв.

 

ІІІ възрастова група (обработен фолклор)

 

I награда- ФГ „Тополите”- гр. Гълъбово – 80лв.

II награда – ВГ „Зора-Зорница” при „Зора-1928”- гр.Хасково – 70лв.

III награда- ГАФ при НЧ „Архимандрит Доситей-1908”- с.Доситеево -60лв.

 

Поощрителна награда

ФГ „Сладък кладенец” – гр.Гълъбово -30лв.

 

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най - добър гъдулар – самодеец:

Иван Младенов Георгиев 64 г. – с. Синапово - 100 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най – добър гъдулар – професионалист:

Симеон Атанасов Илиев – 15 г.- НУФИ „Филип Кутев”– гр. Котел - 120 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ“ за Българска Хореография – (самодейци)

Ансамбъл „Седенчица” при Сдружение фолклорен свят „Седенчица”-гр. Пловдив - 150 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ“ за Българска Хореография – (танцови клубове)

Клуб за народни песни, танци и обичаи „Купонджий”- гр.Нова Загора -150лв.

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най-добра фолклорна група:

ЖПГ при НЧ „Възраждане-1908”- с. Българско сливово -100лв.

Етикети:

 

Други новини

КУЛТУРЕН АФИШ 20 август – 26 август 2018...

КУЛТУРЕН АФИШ 20 август – 26 август 2018 г.           20 август (понеделник)   Лятна детска академия. Програма...

Навършват се 20 години от създаването...

С концерт на открито на Военния духов оркестър ще започне програмата за празника на Втора Тунджанска механизирана бригада. Тя е...

Пет села с намалено водоподаване от...

От днес до 26-ти август (неделя), в селата Бъдеще, Петрово, Памукчии, Ястребово и Средец водоподаването ще бъде с намалено...

Над 4000 участници показват...

За тринадесети път на Старозагорски минерални бани ще се проведе Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“. В...

Масовият спорт е добра традиция в...

Спортен празник за Деня на покровителя на миньорския труд св. Иван Рилски се проведе на 15 август в „Мини Марица-изток“ ЕАД....

КУЛТУРЕН АФИШ 13 август – 19 август 2018...

КУЛТУРЕН АФИШ 13 август – 19 август 2018 г.    13 август (понеделник)    Лятна детска академия. Програма „Виртуални...

В Стара Загора заработи първата...

В Стара Загора заработи първата общинска система за разделно събиране и повторно използване на дрехи, обувки и домашен текстил. Досега...

Община Стара Загора приключи...

На 01.08.2018г. Община Стара Загора приключи изпълнението на проект „Заедно за независим живот” по процедура за директно предоставяне...

Старозагорци се поклониха пред...

Признателни потомци сведоха глава днес пред паметниците на хилядите знайни и незнайни герои дали живота си за освобождението на Стара...

Община Стара Загора осигурява...

Община Стара Загора осигурява автобуси за желаещите да посетят паметната вечер - спектакъл „Моление“   На 31.07.2018 г., от 21:00 часа,...

ПЪТУВАЩО ЛЯТНО КИНО С БНТ1

Общонационална кампания за възстановяване на летните кина в България и за популяризация на българското кино 2012-2018 г.   Историята на...

Пресконференция по проект Заедно за...

На 31.07.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в Зала 2, ет. 2 на Община Стара Загора ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0294...