28 -ми Национален фолклорен фестивал Янко Петров - призьори

публикувано на 14.05.2018 г. | Категория: ОбществоНа 12 и 13.05.2018 г., открита сцена, Младежки център гр. Гълъбово се проведе ХХVIII-я Национален фолклорен фестивал „Янко Петров”. В него взеха участие 1472 (гъдулари-самодейци и професионалисти, танцови състави, ансамбли, танцови клубове и фолклорни певчески самодейни групи) от цялата страната.

При прослушване на участниците във фестивала, жури в състав:

Председател: проф. д-р Тодор Киров – АМТИИ – Пловдив

членове: - Димитър Лавчев – гъдулар

- Румяна Филкова – народна певица

- Светлана Станева –– АМТИИ – Пловдив

- проф.д-р Антон Андонов – АМТИИ – гр.Пловдив

- Димитър Бонев – певец от Националното радио

- проф.д-р Сетла Станилова-АМТИИ- гр. Пловдив

оцени възможностите и качествата на участниците в конкурсната програма. Съгласно статута на фестивала, журито

 

Р Е Ш И :

 

ГЪДУЛАРИ - САМОДЕЙЦИ

 

І възрастова група (до 14 год.)

 

І награда – Пламенна Димова Пехливанова -12 г. – гр. Велико Търново -40 лв.

ІІ награда – Калоян Георгиев Вашков – 12 г. – гр.Велико Търново - 30 лв.

ІІІ награда – Ния Евгениева Илиева – 10 г. – гр.Велико Търново - 20 лв

 

Поощрителни награди:

- Деница Иванова Динева – 13 г. – гр.Нова Загора

-Мирослава Кинчева Костова – 8г. – с. Коньово

 

ІІ възрастова група (от 14 до 20 год.)

І награда – не се присъжда

ІІ награда – Данаил Диянов Йорданов-17г. – гр.Велико Търново -40лв.

ІІІ награда – не се присъжда

 

ІІІ възрастова група (над 20 год.)

І награда –Динко Иванов Стоянов– 62г. – с.Биково - 70 лв.

ІІ награда –Христо Тосков Христозов – 43 г. – гр.Чирпан - 60 лв.

ІІІ награда – Димитър Атанасов Михайлов- 73г.– с.Княжево - 50 лв.

 

Поощрителни награди :

-Еньо Тенев Танев- при НЧ „ Просвета-1915”- гр.Раднево

-Стоян Стефанов Тенев- 69г.- с.Априлово,общ.Гълъбово

-ТеньоИлиев Митев- 63г. – гр.Гълъбово

-Илия Григоров Димитров-82г. при НЧ”В.Левски-1923г”- гр.Николаево

-Христо Петков Желязков- 75г.- с.Априлово,общ.Гълъбово

 

Гъдулари - Самодейци

Дуа, триа и гъдуларски състави

 

І награда –Квинтет „Дзигулица”-СУ „Емилиян Станев” – гр.Велико Търново - 70лв.

 

ГЪДУЛАРИ – ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 

І възрастова група (от 14 до 18 год.)

 

І награда –Наско Тенев Иванов – 14г.– НУФИ”Ф.Кутев”– гр.Котел - 60 лв.

ІІ награда –Асен Валентинов Станоев– 13г. НУФИ”Ф.Кутев” – гр.Котел - 50 лв.

ІІІ награда –Михаил Димитров Атанасов – 16г. НУФИ”Ф.Кутев” – гр.Котел - 40 лв.

 

Поощрителна награда:

-Милен Валентинов Станоев – 10г. НУФИ „Ф.Кутев” – гр.Котел

 

II възрастова група (от 19 до 25 год.)

 

І награда – Пламен Цветанов Панталеев– 20 г. АМТИИ – гр.Пловдив - 60 лв.

ІІ награда – не се присъжда

ІІІ награда - не се присъжда

 

 

IIІ възрастова група (над 25 год.)

І награда – Михаилчо Димитров Атанасов – 55г. - с. Княжево - 60лв.

ІІ награда – не се присъжда

ІІІ награда – не се присъжда

 

Дуа, триа и гъдуларски състави – професионалисти

 

І награда- Дует гъдулки при НУФИ„Филип Кутев” Симеон Илиев и Асен Станоев – гр.Котел - 70 лв.

 

ІІ награда – Трио гъдулки при НУФИ „ Филип Кутев” Симеон Илиев, Асен и Милен Станоеви– гр. Котел - 60 лв

 

 

БЪЛГАРСКА ХОРЕОГРАФИЯ

 

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И АНСАМБЛИ

 

I група - Детски

 

І награда – ДТС „Гергьовден”- гр.Раднево - 100 лв.

ІІ награда – ДТС „Здравец“ при НЧ „Слънце-1928“ – с. Гавраилово и НЧ „Светлина-1926”

с. Селиминово - 90 лв.

ІІІ награда – ДТС „Мегданче“ при НЧ „Просвета -1911“ – гр.Гълъбово - 80 лв.

 

II група – Младежки

 

І награда – ЮТК „Здравец” и ФКТ „ Тракийска китка”при НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово и НЧ „Светлина 1926” с. Селиминово - 130 лв.

ІІ награда – ТС „ Тракийсска магия” при НЧ „Хр.Ботев 1936” с.Златитрап - 120 лв.

ІІІ награда – ДТС „Мераклийче” при НЧ „Просвета-1964”с.Крислово - 110 лв.

 

III група- Възрастни

I награда – ГИФ „Пиргулянска китка”- с. Генерал Тошево -100лв

II награда- ТС „Феникс” при НЧ „ Пробуда -1932” с.Чубра, обл.Бургас - 90лв.

III награда – ТС „Радика”- гр. Ямбол -80лв.

 

ТАНЦОВИ КЛУБОВЕ

I награда – ГАФ при НЧ „Светлина-1929”- с.Черепово, обл. Хасково - 130лв.

II награда –Клуб за народни хора „Зорница”при НЧ „Развитие-1882”- гр.Симеоновград - 120лв.

III награда- Клуб за народни танци при НЧ „Възраждане-1908”- с.Българско сливово, обл.Свищов -110лв

 

Поощрителна награда:

ГАФ „Нашенци”-гр.Стара Загора” -50лв

 

 

НАРОДНО ПЕЕНЕ

 

І възрастова група ( автентичен фолклор)

 

І награда- ПГАФ при ОУ „Стефан Пешев”- гр. Севлиево - 60 лв.

ІІ награда - ФГ при СУ „ Васил Левски”- гр.Гълъбово -50лв.

ІІІ награда – Дует „Ева и Вики”- Евгения и Виктория Маркови при НЧ „Искра 1875”

- с. Стоил Войвода, общ. Нова Загора. -40 лв.

 

І възрастова група ( обработен фолклор)

 

I награда- Дует „Славейчета” Никол Михалик и Дарина Боянова при НЧ „Искра 1875”- с. Стоил Войвода ,общ. Нова Загора - 60лв.

II награда – ФФ „Ботевчета” при СУ „Хр.Ботев”-гр Нова Загора - 50лв.

III награда – ФГ при СУ „ Васил Левски” – гр. Гълъбово - 40лв.

 

 

ІІ възрастова група ( автентичен флклор )

 

І награда – ПГ при НЧ „Захарий Княжевски-1931”- с. Княжевско -70лв.

ІІ награда – ФПГ при НЧ „Зора-1936”- с. Калугерово - 60лв.

ІІІ награда – ФГ „Родолюбие” при НЧ „Пробуда-1930”- с.Навъсен - 50лв.

 

Поощрителна награда

ЖФГ „Китка”” при НЧ „Светлина” –гр.Генерал Тошево - 30лв.

 

 

ІІ възрастова група ( обработен флклор )

 

I награда –ФГ при НЧ „Зора-1928” –с.Мусачево - 70лв

II награда – МФГ „Орфей” при НЧ „Пробуда-1924”- с.Ценово – 60лв.

III награда – ФПГ при КП „Центъра”- гр. Гълъбово - 50лв.

 

Поощрителна награда

ФГ „Илинден” при КП „Илинден”- с.Разделна - 30лв.

 

ІІІ възрастова група (автентичен фолклор)

 

І награда - ФГ при КП „Орфей”- гр.Смолян - 80 лв.

ІІ награда –ГФ „Доброшин” при НЧ „Пробуда-1926”- с. Добрич - 70 лв.

ІІІ награда –МПГ приНЧ „ Възраждане-1908”- с. Българско сливово - 60 лв.

 

ІІІ възрастова група (обработен фолклор)

 

I награда- ФГ „Тополите”- гр. Гълъбово – 80лв.

II награда – ВГ „Зора-Зорница” при „Зора-1928”- гр.Хасково – 70лв.

III награда- ГАФ при НЧ „Архимандрит Доситей-1908”- с.Доситеево -60лв.

 

Поощрителна награда

ФГ „Сладък кладенец” – гр.Гълъбово -30лв.

 

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най - добър гъдулар – самодеец:

Иван Младенов Георгиев 64 г. – с. Синапово - 100 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най – добър гъдулар – професионалист:

Симеон Атанасов Илиев – 15 г.- НУФИ „Филип Кутев”– гр. Котел - 120 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ“ за Българска Хореография – (самодейци)

Ансамбъл „Седенчица” при Сдружение фолклорен свят „Седенчица”-гр. Пловдив - 150 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ“ за Българска Хореография – (танцови клубове)

Клуб за народни песни, танци и обичаи „Купонджий”- гр.Нова Загора -150лв.

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най-добра фолклорна група:

ЖПГ при НЧ „Възраждане-1908”- с. Българско сливово -100лв.

Етикети:

 

Други новини

Без Зелена зона на 24 май в Стара...

По повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че...

СПА от неолита рекламира района на...

Министерството на туризма е избрало Неолитните жилища в Стара Загора за част от името на една от 7-те СПА дестинации, които разработва....

Транспорт за Задушница Община Стара...

За нормалното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието “Задушница” на 26.05.2018 год./събота/, общинската фирма...

Родители пишат до кмета с...

„В навечерието на един от най-красивите български празници – 24 май, искаме за изкажем своята благодарност към двете учителки на...

На 30 май в Стара Загора ще управляват...

На 30 май 2018 г. в Стара Загора всеки, който желае, ще може да седне зад волана и да направи тест-драйв с автомобил, работещ изцяло с...

Старозагорската бадминтонистка...

Състезателката на старозагорския Спортен клуб „Бадминтон“ Мария Делчева ще представи Стара Загора през октомври на III-те летни...

Момичетата от 4 magic закриват...

С тържествен ритуал за издигане на националното знаме на Република България ще започне честването на 24-ти май – Ден на българската...

Изложба на проектите за...

Община Стара Загора организира изложба на представените проекти във връзка с проведения открит конкурс по реда на ЗОП за обект: "Стара...

Инициатива на старозагорския...

Инициатива на старозагорския Омбудсман Надежда Чакърова-Николова по повод празника на детето 1 юни - "ЗаКрилата на децата и техните...

Златната липа 2018 представя 50 нюанса...

VI-ото издание на кинофестивала „Златната липа“ 2018 идва в Стара Загора с изключително амбициозна програма, която ще превърне 5-те...

Кметът Живко Тодоров ще се срещне с...

На 21.05.2108 г., в 13.00 ч., в общинската зала 203 кметът Живко Тодоров ще се срещне с националната състезателка по бадминтон Мария Делчева, която...

Харизматичният Васил Банов ще бъде...

Актьорът ще получи наградата на филмовия фестивал за цялостен принос в киното Звездата му изгрява през далечната 1969 година с роля в...